česky english deutsch <<< >>>

Historické památky

Turnov - synagoga

Přítomnost židovského etnika na Turnovsku můžeme mapovat od počátku 16. století. S ohledem na značnou torzovitost písemných pramenů z tohoto období pochází ale první zmínka o Židech v Turnově z roku 1527, kdy se hovoří o židovském kloboučníkovi Mojžíšovi. Pospolitost, kterou zde tehdy nalézáme, nežila v žádné uzavřené čtvrti, své domy měla roztroušeny.

Ze zakoupeného dřevěného domu v Jičínské ulici vybudovali první známou turnovskou synagogu (1627) a založili vlastní hřbitov (1625). Krátce na to se však začala konstituovat v průběhu Hruštické ulice malá židovská enkláva, kam byla synagoga roku 1636 přestěhována. Všechny zdejší domy však krátce na to (1643) pohltil požár. Nové ghetto se poté konstituovalo v okolí Trávnic, kde vzniká třetí synagoga (1647). Nešťastnou shodou okolností i to bylo o šedesát let později zničeno požárem. Během první poloviny 18. století vzniká na Trávnicích, podél toku Malé Jizery, stále více uzavřené židovské ghetto. Jeho dnešní půdorys jen s malými varietami odpovídá podobě z konce 18. století, kdy mělo 21 domů a nečíslovanou zděnou synagogu, dokončenou na samém počátku ledna 1719.

Židovskou obec v Turnově dnes připomíná několik významných artefaktů. Předně je to objekt barokní synagogy, zakomponovaný do hmoty židovské čtvrti v Krajířově ulici. Od listopadu 2008 pak budova slouží jako kulturní prostor se sezonní expozicí židovské kultury se vztahem k regionu.

Hřbitov jako další pozůstatek bohaté minulosti místních Židů utrpěl především na konci 80. let výstavbou silniční estakády, kdy jedno z přemostění zakrylo jeho severní část. V letech 1995–2010 probíhala postupná revitalizace prostoru, byly odborně restaurovány náhrobní kameny, dochované v počtu kolem 560 kusů a jejich torz, a ohradní zeď. Rekonstrukce hřbitovního domku již tak úspěšná nebyla. Budova, okupovaná zvnějšku vyzdviženým asfaltovým chodníkem, trpí nadměrnou vlhkostí. Ze stejného důvodu byla v posledních letech de facto zcela znehodnocena expozice o historii Židů z města a okolí otevřená 8. května 2002. Uvnitř domu se dochoval unikátní kamenný stůl pro očistu zesnulých.

GPS pozice

N 50° 35.244', E 15° 9.237'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz