česky english deutsch <<< >>>

Historické památky

Jičín - synagoga

Nejstarší doklady o přítomnosti Židů v Geoparku Český ráj pocházejí z Jičína. Víme, že už před rokem 1372 zde vlastnil Žid Pesák dům. Dlouhá tradice středověké židovské obce byla přerušena roku 1542, kdy byli Židé vypovězeni z království. Každé vypovězení Židů však bylo činem neuváženým, neboť ve středověké i novověké společnosti byli Židé nositeli hospodářské prosperity. Proto se už v roce 1549 vrací první židovská rodina. Roku 1738 bylo ve městě přítomno 14 židovských rodin, které byly soustředěny ve vlastní ulici (dnes Židovská). Židovská ulice je dodnes kompaktně dochována, římské číslování domů, zavedené za josefínských reforem, je umělecky ztvárněno číslicemi na chodníku před každým objektem.

Dokončení současné synagogy se uskutečnilo zřejmě v roce 1773 nebo krátce předtím. Svatostánek aron ha-kodeš byl podle tradice vybudován z komponentů oltáře kostela sv. Ignáce v areálu téhož roku zrušené jezuitské koleje. Synagoze ale nebyla souzena dlouhá existence, neboť se stala obětí zničujícího požáru města 23. června 1840. V rámci její obnovy bylo vystavěno venkovní kryté schodiště na ženskou galerii. Jedná se o pozdně barokní synagogu podélného typu.

Židovský hřbitov byl v roce 1651 založen ve značné vzdálenosti od města, na okraji lesa Obory, příslušného k areálu valdštejnské loggie. Kam pohřbívali své zesnulé do této doby, není zatím objasněno. Dnes je nekropole přístupná polní cestou od Sedliček ze silnice Jičín – Lomnice nad Popelkou. Rekonstrukce areálu byla zahájena ve druhé polovině 90. let a během ní byly vztyčeny desítky náhrobních kamenů, opravena hřbitovní zeď, márnice i obřadní síň. Nalézá se zde na 360 náhrobních kamenů od 18. století do druhé světové války.

GPS pozice

N 50° 26.281', E 15° 21.171'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz