česky english deutsch <<< >>>

Geologické procesy

Polštářové lávy

Melafyry jsou svým chemismem a minerálním složením velmi podobné dnešním čedičům. Lze dokonce o nich říci, že jsou to čediče mladších prvohor. Asi nejznámějším melafyrem je kozákovský mandlovec, který je znám mineralogicky pestrou výplní dutin. Mandlovec kozákovského hřbetu intrudoval do staré poruchové linie (linie diskontinuity), oživené později jako lužická porucha, ve spodním permu. To je období, kam s velkou pravděpodobností klademe maximum melafyrového vulkanismu v Podkrkonoší. Ovšem kozákovský mandlovec nevystoupil jen jako hotové těleso, ale projevil se v tu dobu jako mohutná sopka. Však také ve Votrubcově lomu na jižním svahu Kozákova je odkryto sedm lávových proudů tohoto stáří. U osady Vytrhaný se zřejmě melafyrový proud dostal do vodního prostředí a vytvořily se tu polštářové lávy (také pillow lávy). Charakteristickým znakem těchto láv je polštářová textura, složená ze slabě zploštělých okrouhlých útvarů (lávových polštářů) o průměru 0,5 až 2 m. U čerstvých bývá někdy jejich povrch sklovitý, ale zde už je jeho sklovitost setřena a je nepravidelně popraskaný. Lávové polštáře zde nasedají na sebe. Vznikají tak, že se láva dostane do vodního prostředí, rychle se ochladí a tím vznikne onen „polštář“. Další přísun lávy vede ke vzniku dalších polštářů a ty pak se hromadí na těch dříve vzniklých. Nejlépe se polštáře tvoří z čedičového magmatu.

Zde vznikaly tyto polštářové lávy v jezerním prostředí. Z českých zemí však i polštářové lávy mořského původu. Nejznámější jsou na Čertově skále na Křivoklátsku, kde vznikaly v době starohorního podmořského vulkanismu, či na skále Ostruha v Prokopském údolí v Praze, které je spodnosilurského stáří. Tady kráter sopky vyčníval nad hladinu moře a lávy po úbočích sopky stékaly do silurského moře a vytvářely polštářové lávy. Výskyt u Vytrhaného je však zajímavý především tím, že je to jeden z mála a jeden z prvních výskytů polštářových láv, vzniklých ve sladkovodním jezeru.

GPS pozice

N 50° 35.345', E 15° 20.061'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
Skálova 71
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz