česky english deutsch <<< >>>

Geologické procesy

Eroze

Pěnovcový „vodopád“ v údolí Jizery se nachází na jejím levém břehu zhruba naproti proti Dlaskovu statku v Dolánkách a dál při cestě směrem k Zrcadlové koze. Tady protéká Jizera hlubokým, kaňonovitým údolím, jehož stěny jsou tvořeny vápnitými pískovci až písčitými vápenci jizerského souvrství české křídové pánve. Tyto horniny obsahují značnou příměs uhličitanu vápenatého, která se v nich vytvořila již během jejich vzniku v křídovém moři. V době usazování zdejších hornin ležel břeh křídového moře nedaleko na sever. Teplé a vlhké křídové období působilo mohutným zvětráváním na horniny tzv. západosudetského ostrova (Krkonoše, Jizerské hory a jejich podhůří) řeky, které do moře z ostrova stékaly, přinášely do něj velké množství rozvětralého písčitého materiálu. Právě v období středního turonu došlo ke zvětrávání také četných vápencových poloh a moře se obohatilo nejen samotným uhličitanem vápenatým, ale také množstvím planktonu, z něhož byly živy četné populace mořských živočichů, především bezobratlých. Usazované horniny tak byly velmi obohaceny tímto uhličitanem a vytvořily se zde vápencem bohaté horniny. A protože byly poměrně i jemnozrnné, zachovaly se v nich mnohé zkameněliny tehdejších živočichů.

Zdejší vápnité pískovce jsou jednak horniny dobře propustné a jednak také ve své svrchní části dosti rozpukané. Dešťová voda jimi dobře prochází a v údolí vytváří četné prameny a pramínky dobré pitné vody, která je ovšem velmi obohacena rozpuštěným uhličitanem vápenatým. Ten, když se dostává do styku s ovzduším a hlavně v něm obsaženým oxidem uhličitým, vysráží se z vody v podobě křehkých pěnovců, které na skalách vytvářejí kaskády zaoblených římsek i drobných krápníků. Zkrátka pěnovcový vodopád.

GPS pozice

N 50° 36.058', E 15° 10.737'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
Skálova 71
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz