česky english deutsch <<< >>>

Geologické procesy

Variské vrásnění

Od středního devonu až do spodního permu probíhalo v Evropě variské (hercynské) vrásnění. Jsou to významné horotvorné procesy, při kterých ke srážce kontinentů Gondwany na jihu a Laurussie na severu. Ještě dříve však se oddělily od Gondwany tzv. mikrokontinenty (ostrovy), které byly variským vrásněním spojeny do Českého masivu. V důsledku jejich spojení byla v Českém masivu vyvrásněna poměrně vysoká horstva a mezi nimi vznikly rozsáhlé sníženiny – pánve, které byly vyplněny velkými sladkovodními jezery. Jednou z těchto pánví je i podkrkonošská pá­nev.

Usazování v podkrkonošské pánvi započalo ve svrchním karbonu. Úplně nejspodnějším souvrstvím je souvrství kumburské. Jeho spodní část (brusnické vrstvy) má transgresivní ráz a spočívá nesouhlasně (diskordantně) na varisky zvrásněném podkladu. Tvoří je především slepence, pískovce, jílovce a nafialovělé prachovce. Ve svrchní části jsou pestře zbarvené štikovské arkózy (pískovce se živci), známé zkřemenělými kmeny araukaritů.

Nadložní syřenovské souvrství se vyznačuje šedým i pestrým zbarvením prachovců a jílovců, které se usazovaly v rozsáhlém jezeře, jež v délce přes 200 km spojovalo karbonské jezerní pánve Českého masivu. V souvrství jsou zaznamenány polohy sopečných vyvrženin (tufů) i uhelné slojky.

Nejmladším karbonským souvrstvím je souvrství semilské, které dosahuje mocnosti až 500 m. Souvrství tvoří převážně cyklicky zvrstvené červenohnědé pískovce, prachovce a jílovce s polohami slepenců. V souvrství je vyvinut pestrý interval vrstev prachovců, jílovců, vyvrženého sopečného materiálu, vápenců a uhelných slojek, označovaný jako ploužnický obzor (v severní části pánve se označuje jako čikvásecký obzor). Jeho horniny zachovaly bohatou flóru nejvyšších karbonských vrstev spolu s faunou paprskoploutvých ryb, sladkovodních žraloků, stopy obojživelníků a také bezobratlou faunu.

GPS pozice

N 50° 36.234', E 15° 20.090'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
Skálova 71
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz