česky english deutsch >>>

Geologické procesy

Doba ledová

Ve starších čtvrtohorách se ze severu do střední Evropy rozšířil několikrát pevninský ledovec. Největšího rozšíření dosáhl ve třetí (elsterské) a čtvrté (sálské) době ledové, přesto však do oblasti Českého ráje nedosáhl. Český ráj byl s největší pravděpodobností uchráněn mohutnou hradbou Krkonoš a Jizerských hor, ale i tak se v dobách ledových zde vytvořila studená step s četnými jevy, na které mělo vliv nedaleké zalednění. Z té doby zůstaly zachovány především hrubé štěrky a písky, jejichž materiály pocházejí především z Krkonoš, Jizerských hor a Podkrkonoší. Horninový obsah usazenin byl později říčními toky rozplavován především Mohelkou, Jizerou a Cidlinou. První velké říční terasy Mohelky a Jizery se nacházejí nedaleko jižně za Turnovem, u Cidliny již v okolí Jičína, a samozřejmě dále do kraje.

Doby ledové (chladná období) a meziledové (teplá období) zanechaly v oblasti Českého ráje a jeho okolí, v tektonicky bohaté krajině, právě tektonikou podmíněný strukturně denudační reliéf s kaňonovitými údolími zaříznutými do strukturně denudační plošiny. Nejpozoruhodnější údolí vytvořily Mohelka a Jizera. Na Turnovsku i Jičínsku se reliéf vyznačuje tvary, jako jsou pískovcové kuesty, tabulové plošiny, pískovcová skalní města a tvary selektivního zvětrávání (jeskyně, výklenky, skalní okna, voštiny, římsy či lišty).

Tvarový svéráz tabulí se skalními městy zdůrazňují třetihorní vulkanické suky (dominují zde Trosky – 514 m n. m.), zdůrazněné rychlou denudací okolního pískovcového terénu.

V Podkrkonoší se více projevily sopečné horniny mladších prvohor, jež i během dob ledových zvětrávaly pomaleji než okolní jezerní usazeniny podkrkonošské pánve. Dnes tvoří Kozákov, Tábor, Staropacká hora, Levín a další, svým původem jim podobné, vrchy dominanty sníženiny mezi tzv. podhorskými skupinami a Krkonošemi. I je však modelovaly říční toky tajících horských ledovců Krkonoš a další mrazové pochody dob ledových.

GPS pozice

N 50° 33.380', E 15° 8.568'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
Skálova 71
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz