česky english deutsch <<<

Geologické procesy

Vznik hornin

Tady v Podspálově a dále po celé Riegrově stezce procházíme průlomovým údolím, zahloubeným do krystalických hornin. V minulém století byla stezka uměle rozšířena, pod spodním okrajem je jez s podzemním svodem vody do podspálovské elektrárny.

Stezka prochází především komplexem přeměněných hornin železnobrodského krystalinika. Jsou to horniny původem usazené, které vznikly převážně v ordoviku, siluru a spodním devonu a byly během variského vrásnění přeměněny převážně na fylity, kvarcitické fylity s vložkami krystalických vápenců a chloriticko-sericitické fylity s rovnými plochami břidličnatosti (pokrývačské břidlice železnobrodské). V krystaliniku se vyskytují také mocností malé pruhy kvarcitů, což jsou přeměněné křemenné pískovce. Součástí tohoto krystalinika je také železnobrodský vulkanický komplex, který tvoří většinou bazické vulkanity, přeměněné na zelené břidlice a jim podobné horniny.

Jizera pod Bítouchovem protíná menší masiv drcené albitické žuly a vytváří v něm soutěsku se skalními stěnami a pilíři až 40 m vysokými. Tato žula představuje v Čechách nejkyselejší hlubinou vyvřelinu, bohatou křemenem a živcem albitem. Masiv byl podrcen zejména během variského vrásnění.

Pevnější polohy železnobrodského krystalinika vystupují ve skalních hřebenech a útesech, z nichž mohutností vyniká Krkavčí skála na levém břehu Jizery. Zajímavostí pravého břehu pod vrchem Medenec je útes Myší skály, tvořený tělesem třetihorního kozákovského čediče se sloupovitou odlučností. Jeho původ je nutno klást do doby geologicky nedávné, kdy Kozákov ve druhé polovině neogénu byl aktivní sopkou.

Řečiště Jizery místy vyplňují balvany, na kterých se vytvořily tzv. obří hrnce., důsledek činnosti rychle tekoucí vody, která vířivým pohybem na balvanitém dnu vytváří tyto prohlubně pomocí unášeného štěrkového materiálu. Svahy jsou pak pokryty především skeletovými půdami s četnými úlomky místních hornin.

Soubory ke stažení

Subdukce

7_subdukce.avi

Popisek: Subdukce

Velikost: 785 kB


GPS pozice

N 50° 38.329', E 15° 18.838'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
Skálova 71
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz