česky english deutsch <<< >>>

Besedické skály

Skalní hřib

Skalní hřiby jsou tvarem mezoreliéfu ve vrcholových částech skalních měst. Bývají kulovité, bochníkovité, vejčité nebo jehlanovité. Skalní hřiby se typicky vyskytují v pískovcích rozčleněných souborem svislých puklin na jednotlivé skalní věže nebo i drobnější skalky. Jedná se o útvary vzniklé na okraji plošin, na hřebenech nebo ve skalních kulisách. Pro vznik hřibovitých tvarů je v mírném klimatickém pásu důležité horizontální členění pískovcového masivu. Vznik klobouků zde bývá podmíněn přítomností horizontálních poloh železitého pískovce a slepence nebo poloh prosycených křemitým tmelem. To znamená, že tento pískovec je pevnější a lépe odolává erozi zapříčiněnou působením vody a deště. Zúžené části skal (noha) jsou naopak vázány na úrovně s erozními plochami, které jsou tvořeny méně odolnými pískovci, většinou s jílovitým a kaolinitickým tmelem. Větší náchylnost k erozi není způsobena pouze chemickým složením pískovce, ale například i intenzivní bioturbací nebo přítomností valounového materiálu v hornině. Na zúžení nohy se může také podílet vyšší četnost horizontálních nebo mírně ukloněných puklin.

Skalní hřib

Podmínky pro vznik skalních hřibů se tedy vytvářely již při procesu sedimentace na dně křídového moře v druhohorách a následně při diagenezi pískovcových sedimentů (t.j. souhrn pochodů měnících minerální složení, strukturu i texturu sedimentu). Tyto procesy pískovec horizontálně rozčlenily na polohy o různé odolnosti vůči zvětrávání. Výsledný hřibovitý tvar je pak výsledkem nestejné rychlosti zvětrávání v různých výškových úrovních puklinami omezeného skalního bloku, na který působí exogenní (vnější) činitelé.

Další případ skalního hřibu Hodánka

Další případ skalního hřibu Hodánka

GPS pozice

N 50° 37.800', E 15° 11.967'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz