česky english deutsch <<< >>>

Archeologické lokality

Těhníkova skála

Těhníkova skála na úpatí Boreckých skal tvořená svrchnokřídovými kvádrovými pískovci je součástí mírně ukloněné rovenské plošiny. Čelo kuesty se zastavilo na čedičové žíle a pevnějších pískovcích v jejím okolí. Povrch kuesty je odvodňován k jihozápadu úzkými až kaňonovitými údolími.

Těhníkova skála

Osídlení pod Těhníkovou skálou se datuje do období mezolitu. Je součástí území nesoucí četné stopy pravěkého osídlení v údolích Libuňky mezi Hnanicemi a Štěpánovicemi. Nejvíce nálezů bylo učiněno pod Těhníkovou skálou a pod převislými skálami na Honzově louce. První záchranné archeologické práce zde již probíhali v srpnu 1907, kdy byla prokopána sídlištní vrstva. Z ní byly zachráněny štípané kamenné nástroje (většinou rohovcové – mezolit), hrubší střepy (eneolit), škeble, kůstky a zbytky spáleného dřeva. Nálezy jsou uschovány v Muzeu Českého ráje v Turnově.

Stopy po lezení prahistorických červů

Stopy po lezení prahistorických červů

Na lokalitě hrozí především poškozování skalních stěn v důsledku zapalování ohňů a poškozování sedimentu s archeologickými nálezy.

GPS pozice

N 50° 32.071', E 15° 14.241'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz