česky english deutsch <<< >>>

Archeologické lokality

Klamorna

Hrad Klamorna, jehož pozůstatky byly v minulosti částečně zničeny lomem, není veřejnosti příliš znám. Vzhledem ke krásné poloze na západním okraji Českého ráje však lze návštěvu jeho pozůstatků, zvláště v kombinaci s vycházkou na nedaleký Valečov a Drábské světničky, doporučit i řadovému výletníkovi. Nejstarší osídlení Klamorny spadá podle archeologických nálezů již do středního eneolitu, období před přibližně pěti tisíci let. Prostor Klamorny a sousedních Hradů byl pak s přestávkami osídlen až do 3. století př. n. l., kdy bylo osídlení násilně vyvráceno. V 9. století byly Hrady nově opevněny a vznikla i šíjová hradba na Klamorně. Od druhé poloviny 13. století byla Klamorna spolu s Drábskými světničkami, Starými hrady a Hynštou součástí pevnostní soustavy, využívané ještě za husitských válek. O hradu, který byl jistě nedlouho poté opuštěn a zanikl, nejsou přímé písemné zprávy. Jeho zbytky byly poškozeny kamenolomem. Autentická podoba hradu Klamorna není známa. Od zbytku ostrožny je hradiště odděleno ve skále vylámaným příkopem, za nímž se na plošině nachází hluboká jáma, podle tradice cisterna. Nelze však vyloučit, že se jednalo o skladovací prostoru pro uchování potravin. V zadní části areálu, tam, kde strmé skály spadají do údolí, jsou zbytky několika skalních světniček středověkého původu. Ve dvou světničkách se dochovaly kamenné stoly a v jedné z nich i zbytky náročněji přitesaného okna.

GPS pozice

N 50° 31.734', E 15° 2.164'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz