česky english deutsch <<< >>>

Vyhaslé sopky

Doubravice

Kracíkův lom leží u křižovatky silnic z Doubravice do Kyjí s odbočkou na Železnici. Stěnový dvouetážový lom má výšku 70 m a rozlohu 0,75 ha. Sopečné horniny dosahují mocnosti více než 100 m a odpovídají olivinickým bazaltům až bazaltandezitům, které jsou součástí vrstevního sledu jižní části novopacké antiklinály. Lávy se vylévaly před 299 až 294 milióny let místy do vody a především na pískovce, prachovce a jílovce, které po sobě zanechaly permské řeky. Podle toho má vulkanická hornina mandlovcovitou nebo masivní stavbu. Nejvyšší proud, který je zachován na horní etáži, tvoří andezitoid s množstvím dutin. Dutiny vyplňují různé odrůdy křemene, jako ametyst i křišťál, kalcit, baryt, chalcedon, palygorskit, zeolity, hematit a goethit. Ve svrchní části lomu se vyskytují sférolitické agregáty červenohnědých pseudomorfóz hematitu po vláknitém kalcitu. V následujícím masivním andezitoidu se vyskytují dutiny vzácně. Bývají vyplněny acháty žlutočervených až žlutohnědých barev, které dosahují velikosti až 40 cm. Třetí proud, který vystupuje v nejnižší části lomu, obsahuje pukliny, které jsou vyplněné hnědožlutými jaspisy. V mikroskopu lze v hornině pozorovat serpentinizovaný olivín, lištovité krystaly plagioklasů a titanomagnetit. Na spodní etáži byla odkryta až 0,5 m mocná poloha jemně zrnitých vulkanoklastik s přeměněným sopečným sklem a slídami. Poloha původního sopečného popela se uklání pod úhlem 30° k JZ a leží na silně dutinkovitém povrchu lávy. V lomu vystupuje dislokační zóna poklesového charakteru směru ZSZ–VJV s odpovídajícími tektonickými ohlazy s tzv. striacemi na zlomových plochách. Mladší mylonitizované zóny poklesového charakteru směru SZ–JV se vyznačují pravostranným směrným pohybem. Ložisko má cca 210 tis. m3 bilančních a volných zásob. Horniny jsou těženy jako stavební kámen.

Achát z výplně dutiny bazaltandezitu.

Kracíkův lom

Poloha vulkanoklastik v nadloží silně vezikulovaného bazaltandezitu při severní stěně spodní etáže lomu

GPS pozice

N 50° 29.601', E 15° 22.194'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz