česky english deutsch <<< >>>

Vyhaslé sopky

Čertí kopeček

Morfologicky nápadný kužel v obci Koberovy je vulkanického původu. Na spojitost původu tohoto kopce s žhavými zemskými hlubinami odkazuje i samotný název. Ostrá morfologie, prakticky nepostižená erozí, a to přesto, že se vulkánek nachází v údolí, může naznačovat, že se jedná o skutečně velmi mladou sopku. Předpoklad, že by tento vulkanický kužel mohl stát na nivních sedimentech, nebyl potvrzen. Pyroklastické uloženiny Čertího kopečku jsou odkryty v několika drobných lůmcích na vrcholu. Tvoří je ostrohranné úlomky nevesikulovaného čediče, volně nasypané na sobě, později stmelené krystalizací kalcitu. Charakter úlomků odpovídá freatomagmatické erupci. Vystupující magma se na povrchu setkalo s vodou. Teplotní šok vyvolal prudké rozdrobení magmatu při erupci. Uhličitanový tmel mezi sopečnými úlomky dokládá aktivitu minerálního pramene bohatého na uhličitany ještě po ukončení sopečné činnosti. Bohužel intenzivní karbonatizace nejen vytvořila tmel mezi vulkanickými klasty ale důkladně prositila i čedičové fragmenty, takže analytické datování tohoto vulkánku není možné.

GPS pozice

N 50° 37.113', E 15° 13.837'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz