česky english deutsch <<< >>>

Skalní města

Betlémské skály

Betlémské skály jsou severním pokračováním Klokočských skal. Vyznačují se rovněž velkou členitostí. Zvětráváním a odnosem nestejně odolných poloh vznikly v Betlémských skalách skalní okna, brány, tunely a četné geomorfologické mikroformy, zvláště žlábkové škrapy, voštiny, římsy a další útvary. Na úpatí skal převládají pískové osypy a podzolové půdy mělkých horizontů přecházejí v okolí skal v hnědozemě s bohatě kvetoucími loukami. Skalní město je tvořeno nejmocnějším komplexem české křídy jsou v daném území, a to sedimenty svrchního turonu a coniaku. Vyvinuty jsou převážně ve facii písčité a dosahují v prostoru skalních měst mocnosti kolem 240 m. Jsou to hlavně kvádrové pískovce coniacké, které tvoří skalní města Českého ráje.

Svrchnoturonské souvrství, prezentované jílovitými vrstvami částečně s písčitou příměsí (u Turnova) je v severní části výskytu silně redukováno (mocnost okolo 8–30 m v obvodu Klokočských skal, Sokola, Rohlin a Drábovny); směrem k jihu se mocnost zvětšuje. Fauna je chudá. Popsáno je z Károvska a Klokočských skal u Turnova několik druhů mlžů a dva druhy plžů. Kvádrové pískovce coniacké jsou nejrozšířenější facií coniaku. V západní části Českého ráje (i v Klokočských skalách) mají často ve tmelu limonitickou příměs, která rychle mizí směrem k východu, ale objevuje se opět ve východní části Prachovských skal. Fauna je špatně zachovalá, vyskytují se různé typy inoceramů, některých mlžů, hvězdice Astropecten scupini, dále hlavonožec Peroniceras tricarinatum a nepravidelné ježovky.

Většina porostů na vrcholové plošině je tvořena borovicí lesní, ke které se místy přidávají borové doubravy. Na vrcholové plošině v podrostu převažuje borůvka černá, vřes obecný a metlička křivolaká, bohatší květenu najdeme v nivách protékajících potůčků. Ve skalách hnízdí výr velký i krkavec velký, sýkory, kosi a poštolka obecná. Četné jeskyně slouží k přechodným či trvalým úkrytům netopýrů.

GPS pozice

N 50° 35.983', E 15° 11.449'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz