česky english deutsch <<< >>>

Vyhaslé sopky

Benešov u Semil

Podél silnice ze Semil do Jilemnice se táhne téměř 500 m dlouhé skalní defilé, které ještě doplňují skalní výchozy mezi silnicí a řekou. Horninou, která tyto výchozy a skalní defilé tvoří je melafyr, tedy bazalt až bazaltický andezit permského stáří, který v tomto místě vytváří polohu lávy uvnitř vrchlabského souvrství. Láva je většinou masivní, místy výrazně mandlovcovitá. Spojité výchozy kompaktních melafyrů nejsou přerušeny žádnou polohou autoklastické brekcie, která by naznačovaly rozhraní jednotlivých lávových proudů. Není tedy jisté, zda se jedná o jediný mocný lávový proud, nebo sérii lávových proudu vylitých krátce po sobě, které navíc netvořily na svém povrchu brekcii. V ostrém zákrutu silnice jsou na prasklinách bazaltického andezitu povlaky černé bitumenní hmoty asfaltového typu. Bazaltický andezit nasedá na podložní sedimenty ostrou hranicí. Kaustické postižení uloženin je nevýrazné, minimální a projevuje se jen odbarvením původních červenohnědých sedimentů.

GPS pozice

N 50° 35.723', E 15° 21.752'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz