česky english deutsch >>>

Vyhaslé sopky

Bačov

Za hospodou v Bačově je umělým odkryvem obnažené skalní podloží. Svrchní část tvoří asi 5 milionů let stará láva bazanitu s dobře vyvinutou sloupcovou odlučností. Tloušťka neboli mocnost této lávy dosahuje asi čtyř metrů. Je to asi desetina mocnosti, které stejný lávový proud nabývá u Semil. U Bačova totiž tekla láva po svahu dolů, zatímco u Semil vyplňovala údolí. Šedočerný bazanit lávového proudu navíc obsahuje četné zelené uzavřeniny. To jsou plášťové xenolity – útržky svrchního pláště, které vystupující magma sebralo při výstupu s sebou. V podloží lávy je tenká poloha strusek. Jednotlivé úlomky strusek jsou výrazně menší než těsně pod vrcholem Kozákova. Zatímco v blízkosti turistické chaty na Kozákově dosahuje velikost jednotlivých úlomků strusek několika centimetrů, u Bačova velikost těchto úlomků nepřesahuje jeden centimetr. Klesající velikost úlomků stejně tak jako zmenšující se mocnost struskových uloženin je dána rostoucí vzdáleností od původního sopečného kráteru. Dále od místa erupce totiž doletí menší množství materiálu, navíc jemnějšího, než je uložen v těsném okolí kráteru. V Bačově, tedy asi 2 km od centra erupce, již mocnost sopečných napadávek dosahuje pouze několika centimetrů. Pod struskovými napadávkami jsou již zvětraliny melafyrových láv. Na Kozákově totiž docházelo k bouřlivé sopečné činnosti i v permu, před asi 270 miliony let.

Exkurze

Exkurze

Láva bazanitu za hospodou

Láva bazanitu za hospodou

Bačov

Bačov

GPS pozice

N 50° 35.049', E 15° 16.727'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz