česky english deutsch <<<

Muzea a galerie

Železný Brod - Střední umělecko-průmyslová škola

Železnobrodská sklářská škola byla založena již v roce 1920, svou školní budovu získala ale až o několik let později. V letech 1924–25 ji podle projektu Ing. arch. Viktorina Šulce a stavitele Josefa Vondráčka postavili místní stavitelé. Sklářská škola měla zásadní význam pro podporu a rozvoj sklářské výroby nejen v Železném Brodě, ale v celém regionu. Byla to první česká škola tohoto druhu.

Historický snímek školy

Historický snímek školy

U zrodu byli mladí profesoři z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové – sochař J. Brychta, Z. Juna, L. Přenosil a další spolu s prvním ředitelem Aloisem Metelákem. Od tohoto počátku až do dneška se stalo pro školu hlavním posláním "vychovávat řemeslně zdatné, umělecky erudované sklářské odborníky, schopné hledat nové možnosti zpracování skla ve spojení s vývojem technologií, kteří budou zvyšovat věhlas českého sklářství.V jejich dílnách se začaly rodit světoznámé skleněné železnobrodské figurky.

Za dobu trvání školy se vyvinula její současná podoba do sedmi řemeslných oddělení výtvarné větve a větev technologická.

Odborná učebna

Odborná učebna

Vzešla odtud dlouhá řada významných sklářů, výtvarníků.Učili zde a vedli tuto školu významné osobnosti. Za mnohé: M. Janků, J. Válová, prof. S. Libenský, B. Eliáš, G. Šabóková, J. Rybák, J. Exnar, P. Ježek, Z. Lhotský, R. Plesl a další. Železnobrodská uměleckoprůmyslová škola se zásadním způsobem podílí na světově unikátním systému sklářského vzdělávání v České republice. Přestože je institucí se specifickým zaměřením, jež pro praxi komplexním způsobem připravuje výtvarníky, mistry sklářského řemesla a technology, její absolventi se uplatňují také jako učitelé, manažeři, podnikatelé atd.

Učebna

Učebna

S výtvarnými výstupy studentů každý rok seznamuje školní výstava, která rozsahem a kvalitou nemá obdoby. Škola se ale rozvíjí i po dalších stránkách: její budova z poloviny 20. let se na konci století dočkala náročných změn, vznikly nové kreslířské ateliéry, přibyla architektonicky oceňovaná přístavba s moderní tělocvičnou, kvalitně vybavenými laboratořemi a přednáškovým sálem.

GPS pozice

N 50° 38.551', E 15° 15.106'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz