česky english deutsch >>>

Skalní města

Apolena

Skalní oblast tvoří dvě krátká údolíčka směru sever–jih a severozápad–jihovýchod, lemovaná skalními stěnami, věžemi, které dosahují výšky do 30 m a jsou doprovázeny zřícenými bloky.

Apolena

Apolena

Ostrohy a věže mají protáhle obdélníkové půdorysy a kulisovité, zdím podobné tvary. Skalní věže mají oblé vrcholky, mnohdy bez vegetace, s nevýraznými skalními římsami a šlápotovitými škrapy. Zvětrávací procesy jsou predisponovány tektonikou. Poruchy tvoří hustou síť vertikálních puklin s odstupy v řádu metrů ve směru ZSZ–VJV. Na tento směr navazují kolmo pukliny směru SSV–JJZ, které mají odstupy v řádu desítek metrů. Mezi skalami je systém hlubokých komínů a rozsedlin.

Skály v Apoleně

Skály v Apoleně

Mohutné jsou subrecentní pískové osypy a výplně rozsedlin. Na několika místech jsou vyvinuty puklinovéa rozsedlinové jeskyně. Puklinová jeskyně Sklepy patří k nejrozsáhlejším na území CHKO Český ráj. Na úpatí skal, hlavně na jižní straně Apoleny, je řada převisů a vrstevních jeskyní, slepých bran a jedna dokonale vyvinutá skalní brána. Běžná jsou skalní okna. Skalní kůry morfologicky jsou ojedinělé, ale jejich zbytky jsou na rychle erodovaných stěnách nápadné. Na vertikálních skalních stěnách převládají voštiny rombického tvaru a velmi hojné jsou i biogenní projevy vrtavého hmyzu, zejména hnízdní chodbičky solitérních včel. Při úpatí skal jsou často vyvinuty šikmé římsy, které dokládádají původní pozici pískového osypu či půdního profilu.

Pískovce s kaolinitickým tmelem, které rychle zvětrávají

Pískovce s kaolinitickým tmelem, které rychle zvětrávají

GPS pozice

N 50° 30.586', E 15° 13.840'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz