česky english deutsch polski <<< >>>

Příborsko

Vodní mlýn (272 m. n. m.)

Vodní mlýn se nachází ve středu obce Skotnice na náhonu říčky Lubiny u silničního tahu spojujícího Ostravu a město Příbor. Mlýn pochází z 2. poloviny 19. století a byl pravděpodobně postaven na starších základech. Unikátní je dochované a provozuschopné zařízení mlýna z 30. let 20. století. Vynikající je především technický stav a celkové zachování strojních technologií. Vodní kolo na svrchní dopad vody v kamenné lednici mělo plechové korce a pohánělo válcové stolice a jeden šrotovník s kameny. Budova je nepravidelného půdorysu. Obytnou část bychom hledali ve východním přízemním křídle, technickou část v novodobé hale o 3 vložených patrech v přibližném středu půdorysu, v západním přízemním křídle je strojovna a lednice. Technické zařízení mlýna poskytla především firma Prokop Pardubice a firma Kašpar Šternberk (válcová porcelánová stolice, vysévače, loupačka a šrotovník). Pohon zajišťovala Bánkiho turbína, později nahrazena alternativním elektrickým pohonem. Manipulační podlahu tvoří koše zásobníků, míchačky a pasovací hrdla. V podstřeší nalezneme dva vysévače, reformu, tatar, míchačky a zásobník. K dopravě slouží kolečkové výtahy osazené na dřevěných hřídelích. U mlýna stávala ojedinělá třípatrová Boží muka z 1. pol. 19. století. Během přestavby silnice I/58 musela být tato kulturní nemovitá památka přesunuta o několik metrů. Velikosti pater i jejich tvarosloví se směrem nahoru zmenšuje. V rámci projektu „Rekonstrukce sakrálních staveb v obcích Regionu Poodří“ došlo v letech 2009 – 2011 ke stavební obnově památky. Byla opravena fasáda a do výklenků bylo umístěno 12 obrazů s náboženskými motivy akademické malířky Anny Georgiadu Treuchelové.

Boží muka

Boží muka

GPS pozice

N 49° 39.454', E 18° 8.037'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://