česky english deutsch polski <<< >>>

Příborsko

Příborské ohníčky

V roce 1916 se prováděl v Klokočově pod Hončovou hůrkou geologický průzkum v rámci průzkumu jižní oblasti ostravského kamenouhelného revíru. Vrty sahaly do hloubky 826 m a již v hloubce 258 m bylo nalezeno uhlí. Vrty způsobily unikání metanu a v oblasti se tak objevovaly malé plaménky, od 2 do 30 cm. Plaménky tvořily kruh a z větší vzdálenosti se jevily jako stálý požár. Takovou lokalitou bylo i pole blízko bydlícího hospodáře p. Bedřicha Honče. Jeho rodina využívala zdroje tepla k ohřevu velkých hrnců s potravou pro dobytek. Úkaz viditelný v zimě i v létě se stal vycházkovým cílem mnoha lidí. Často se zde ohřívali lidé bez domova, tuláci. Místo údajně krátce obývali i kočující cikáni, kteří vodu ohřívali a ve velkých nádobách se pak jako v lázních vyhřívali. Pro zdržování nežádoucích osob byly nakonec ohníčky rozhodnutím obecního úřadu uhašeny. Stalo se tak v únoru r. 1937 firmou Thele z Oseku, nákladem 200 tisíc Kč. Všechny podzemní přívody plynu byly zality betonem a nad hlavním kráterem byla instalována železná trubka, vysoká 3 – 4 m. Navzdory opatření bylo brzy vidět sálající plamének, unikající plyn někdo nebo blesk zapálil. Za druhé světové války mohly být ohníčky v případě náletu orientačním bodem. A z tohoto důvodu byly ohníčky byly definitivně uhašeny. Německá posádka měla na Hončově hůrce odstřelovací stanici, které využila na konci války. Metan je v dnešní době jímán speciálním potrubím a průmyslově využíván. Na pastvinách východně od lokality byly v 19. století drobné lomy odkrývající klokočovské vrstvy. Z lomů pochází množství paleontologických nálezů, např. prokřemenělých korálů a hub. Lokalita je dnes nepřístupná a lomy byly v průběhu 20. stol. zcela zavezeny odpadem.

Fosilní korál Heliopora lindströmi

Fosilní korál Heliopora lindströmi

Fosilní korál

Fosilní korál

GPS pozice

N 49° 39.079', E 18° 9.274'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://