česky english deutsch <<<

Historické památky

Železný Brod - kostel sv. Jakuba Většího

První zmínka o brodském kostele je již ze 13. století. V roce 1497 byl na nový nebo opravený kostel zavěšen zvon s reliéfem železnobrodské piety. Zvonař měl předlohu v gotické dřevořezbě, charakteristické tím, že Bolestná Matka Boží drží v ruce šáteček. Tato skulptura také pravděpodobně pochází z konce 14. století.

Stávající kostel sv. Jakuba Většího byl postaven kolem roku 1762 přestavbou staršího kostela z roku 1649. Nad portálem je umístěn pískovcový erb stavebníků kostela a tehdejší železnobrodské vrchnosti Karla Josefa Des Fours a Karoliny Colonny z Welsu. Zajímavostí interiéru je hlavní oltář z roku 1932–33 zhotovený podle návrhu architekta R. Klenky ze sliveneckého mramoru a skla. Na jeho zhotovení se podíleli i profesoři zdejší sklářské školy. Vedle kostela stojí jednoposchoďová farní budova z roku 1763, zvonice z roku 1761, kostnice z roku 1765. Kamenné schodiště, směřující z Malého náměstí ke kostelu, bylo zcela přestavěno roku 1940. Je lemováno barokními pískovcovými sochami sv. Anny, Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. Za kostelem nedaleko sakristie je umístěn pískovcový smírčí kříž.

Zvonice z roku 1761 byla unikátní svojí originální konstrukcí, jejímž autorem byl Johann Georg Volkert. Vnitřní trámová konstrukce byla zvononosná a kvůli výrazným otřesům, nebyla až na jednu výjimku spojena s vnějším pláštěm, který spočíval na vnější konstrukci. Ovšem v roce 2007 shořela a v ní se roztavil již zmiňovaný zvon z roku 1497 (srdce a další zbytky zvonu byly předány Městskému muzeu v železném Brodě). Nákladná a složitá oprava probíhala v roce 2008. Opravy zvonice se ujala slavonická odborná firma. Ta demontovala ohořelé trámy zvonice odvezla je a u sebe postavila novou zvonici, do níž včlenila použitelné staré trámy.

GPS pozice

N 50° 38.587', E 15° 15.394'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz