česky english deutsch polski <<< >>>

Příborsko

Pravěké pohřebiště Příbor (302 m. n.m.)

Při stavbě příborského obchvatu na lokalitě Vodárna byl učiněn unikátní nález, žárové pohřebiště z přelomu doby bronzové a železné z období kolem roku 750 př. n. l. Je největším pohřebištěm u nás, byly zde nalezeny desítky hrobů. Při žárovém způsobu pohřbívání byl mrtvý obvykle i s dary spálen na hranici, spálené kosti byly rozdrceny a s popelem uloženy v keramické nádobě (urně), překryté poklopem a dány do hrobu. V některých nádobách byl otvor, aby mohla uniknout duše zemřelého. Mělká jáma popelnicového hrobu o velikosti cca půl metru obsahovala kromě urny i milodary – nádoby s potravinami a nápoji nebo osobní předměty zemřelého (šatní ozdoby, šperky, nožíky) pro posmrtný život; jejich počet odpovídal společenskému postavení a bohatství daného jedince. Nálezy vedle keramiky obsahují i industrii železnou, bronzovou a skleněnou. Podle charakteristického způsobu pohřbívání se o této populaci hovoří jako o lidech lužických popelnicových polí. Konkrétně v Příboře se jedná o mladší fázi této kultury, tzv. slezskou (budování hradišť). Hroby nebyly při objevu díky mělkému uložení kompletní. Pravděpodobně měl každý i svou mohylu, v orné půdě se však velmi těžce identifikují. Populace lužických popelnicových polí byla velmi silná, s centrem v severnějších oblastech Evropy. Objevena byla v Lužici a v době svého největšího rozkvětu sahala od Saska po Balt a dále na východ k hranicím dnešního Běloruska a Ukrajiny. Místní populace měla ve své době ohromné hradisko na nedalekém vrchu Kotouč ve Štramberku (až 13 ha); byl pravděpodobně správním, kultovním a obchodním centrem celého kraje. Ekonomické zázemí hradiště tvořila síť hospodářských osad. Lužický lid se živil zemědělstvím, proslul výrobou bohaté bronzové industrie a zbraní. Zatímco sídlišť bylo v regionu nalezeno několik, objev pohřebiště je zcela unikátní.

Korálky ze skleněné pasty.

Korálky ze skleněné pasty.

Archeologický průzkum pohřebiště.

Archeologický průzkum pohřebiště.

Hrobová jáma. V levé dolní části jsou v popelnici patrné kremační zbytky.

Hrobová jáma. V levé dolní části jsou v popelnici patrné kremační zbytky.

GPS pozice

N 49° 38.409', E 18° 7.895'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://