česky english deutsch polski <<< >>>

Příborsko

Piaristický klášter, kolej a gymnázium

Na ulici Jičínská č. p. 50 se nachází barokní tříkřídlá jednopatrová budova bývalého piaristického kláštera, koleje a gymnasia. Kolej založil v r. 1694 tehdejší olomoucký biskup a majitel hukvaldského panství, pod nějž město Příbor tehdy spadalo, Karel II. z Lichtenštejna – Kastelkornu. Po dokončení hlavního jižního křídla v r. 1700 byla stavba předána piaristům k užívání a začalo se vyučovat. Západní a dodatečně připojené krátké východní křídlo bylo dostavěno později. Autorem projektu byl zřejmě G. P. Tencalla, italsko-švýcarský architekt, v Českých zemích známý především svým působením na Moravě ve službách olomouckých biskupů. V r. 1768 byla ve výši 1. poschodí postavena chodba spojující budovu s protilehlým kostelem sv. Valentina (zbořena r. 1875). Gymnasium bylo v r. 1777 zrušeno a místo něho zřízena hlavní škola pod správou piaristů. K obnovení gymnasia s vyučovací řečí latinskou došlo r. 1807, zrušeno r. 1829. Nižší piaristické gymnázium s vyučovací řečí německou bylo zřízeno r. 1858. V r. 1870 piaristé vypověděli obci smlouvu. Gymnázium přešlo pod správu obce a od r. 1875 pod státní správu. V témž roce byl v Příboře zřízen učitelský ústav, čímž se město stalo centrem vzdělanosti severovýchodní Moravy. Obec dala k dispozici místnosti bývalé piaristické koleje. Pro potřeby ústavu bylo podle projektu příborského architekta K. Karlsedera v r. 1875 jižní a západní křídlo prodlouženo. Nižší německé gymnázium bylo od r. 1885 postupně rušeno. Druhý český učitelský ústav na Moravě (druhý po Brně) v budově působil až do okupace v r. 1938. Dnes slouží budova s krásným refektářem (jídelnou), zdobeným freskami a bohatou štukovou výzdobou jako výstavní síň příborského muzea a příležitostný koncertní sál. V objektu se dochovala bohatá piaristická knihovna.

Odvodňovací kanály pod klášterem

Odvodňovací kanály pod klášterem

Pokusné pálení vápna v polní peci v klášterní zahradě

Pokusné pálení vápna v polní peci v klášterní zahradě

GPS pozice

N 49° 38.433', E 18° 8.441'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://