česky english deutsch polski <<< >>>

Příborsko

Měšťanský dům Armanka (283 m. n. m.)

Jde o volně stojící objekt situovaný v bezprostřední blízkosti hradební zdi farního kostela. Jádro stavby pochází z 2. poloviny 16. století, což dokládá obnažený pískovcový článek s letopočtem 1568 na vstupním průčelí stavby. Objekt je pravděpodobně nejstarší příborskou školou, první zmínka o ní pochází z roku 1541. Farní školu navštěvoval v letech 1587 – 90 i sv. Jan Sarkander. Dle tehdejšího způsobu ji navštěvovali pouze chlapci. Zpočátku byla dvoutřídní, postupem času rozšířena na trojtřídní. Dnes již těžko uvěřit, že kdysi se škola navštěvovala i v sobotu, kdy se opakovalo v týdnu probrané učivo. Schopnější žáci byli vyučováni zpěvu a hudbě. Škola byla r. 1732 upravena na kapli zasvěcenou sv. J. Nepomuckému a památce J. Sarkandera. Počet tříd byl zredukován zřejmě následkem zřízení škol piaristických v r. 1694. Roku 1787 byla kaple zrušena a budova opět přeměněna na školu. Teprve od této doby se začalo s vyučováním dívek. Lidé školu začali přezdívat „armanka“ (od Normalschule). V letech 1835 – 48 zde vyučoval Jiří Janáček, otec slavného hukvaldského skladatele Leoše Janáčka. Celá stavba je dnes negativně poznamenána utilitárními zásahy v průběhu 20. století. Objekt je patrový s oplechovanou valbovou střechou, jejíž hmota je vyzdvižena z podélného půdorysu s válcovitě zaobleným severovýchodním nárožím, severní průčelí zpevněno masivním oscarpovaným pilířem. Fasády po novodobé úpravě členěné okenními a dveřními otvory. Tektonické členění (sokl, kordonová římsa) je naznačeno nevhodným páskovým keramickým obkladem. Interiér je po několika zásadních úpravách ve 20. století převážně plochostropý. Objekt v současné době (2011) plní funkci restauračního zařízení.

Armanka na historické fotografii z r. 1945

Armanka na historické fotografii z r. 1945

GPS pozice

N 49° 38.380', E 18° 8.714'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://