česky english deutsch <<< >>>

Lidová architektura

Trávníky

Poznávací okruh Trávníky s naučnými tabulemi je značen a můžete si ho projít. Okruh vás zavede do prostředí roubených a zděných staveb památkové zóny a památkové rezervace Trávníky. Představí se Vám řada památek lidové architektury, zděné klasicistní domy, pískovcové kašny.

Cesta nás provází mezi starými dřevěnými domky, jimž sice již doškové střechy chybějí, ale typická malá okénka a přilehlé zahrádky většinou zůstaly původní. Tato část města si zachovala svůj starobylý podkrkonošský ráz. Uličky, které se zde křižují a rozvětvují, nás dovedou do zajímavých zákoutí. Na první pohled chudičké dřevěné domky mají každý svůj osobitý ráz a zvláštní krásu.

Za zmínku stojí dům č.p. 262 „Grosovsko“. Jedná se o malebný domek v městské části Trávníky. Pro svůj honosný vzhled býval označován jako „Trávnická radnice“. Tento dům je kulturní památkou, u níž je zajímavé kladení střešních břidlicových šablon nakoso, dále také bohatě zdobené pilastry (motivy věnce a zvonku), u oken pak pilastry s provazcovými motivy. Autor domu je totožný s autorem Knopovska (č.p. 45). Hodnota domu spočívá především v jeho autenticky dochovaném venkovním vzhledu, jež drobnější přestavby a úpravy nenarušily.

Knopovsko stojí na Malém náměstí, jedná se nejspíše o nejstarší obytný zděný dům v Železném Brodě. Měl být postaven kolem roku 1825, ale analýzy vzorků z krovů ukazují, že může být i starší (kolem roku 1785). Na straně obrácené k Malému náměstí je možno vidět původní klasicistní dveře s empírovým portálem. Pod trojúhelníkovým štítem je umístěn reliéf mořské panny. Štít je nahoře ukončen klasicistní pískovcovou vázou. Dům v roce 2010 začal procházet nákladnou a složitou rekonstrukcí.

GPS pozice

N 50° 38.575', E 15° 15.368'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz