česky english deutsch polski >>>

Příborsko

Farní kostel Narození Panny Marie (286 m. n. m.)

Kostel leží na hraně svahu nad řekou Lubinou ve východní části historického jádra města. Dominuje mu 54 m vysoká věž s hodinami z 18. stol. Kostel je složitou stavbou se stavebními úpravami od dob románských, přes gotické a renesanční, až po barokní. Kostel je uváděn před r. 1251 v listině budoucího krále Přemysla II. Otakara. Existují domněnky, že současný kostel se nachází na místě staršího šlechtického dvorce, který patrně založili hrabata z Hückeswagenu. Zdivo současné lodi kostela pochází ze 14. století. Středověký kostel byl opevněn. O západní věži se vedou dohady, zda již byla součástí staršího šlechtického dvorce. Na konci 16. stol. byla zvýšená o další dvě patra a proběhly další renesanční úpravy stavby, na kterých se podíleli italští stavitelé a umělci, jenž se usídlili v Příboře nebo jeho blízkém okolí. Po stranách lodi byly přistavěny boční kaple na trojlistém půdorysu, později barokně upravené. Celek kostela doplnily sakristie, kaple sv. Urbana s renesanční kovanou mříží, kaple Getsematské zahrady aj. Kostel má pozoruhodný rokokový mobiliář. Kolem kostela se nacházel nejstarší příborský hřbitov. Kostel je ohrazen mohutnou hradební zdí se 14 kapličkami z 2. pol. 19. stol. s reliéfy křížové cesty z r. 1887. Na hlavním oltáři farního kostela je umístěna socha Panny Maie, která pochází z doby okolo roku 1420. Pověst vypravuje, že tuto sochu měla doma jedna měšťanka v Praze, která se k ní každý den modlila. Sošku dobře ukrývala. Její manžel byl kacíř. Jednou sošku našel a hodil do rozpálené pece. Když nešťastná žena otevřela pec, zjistila, že soška neshořela, ale jen ve tváři se očadila. Sošku přijal Vavřinec Affelius. V roce 1592 byl ustanoven farářem v Příboře. Sošku přivezl s sebou a daroval ji příborskému farnímu kostelu Narození Panny Marie.

Gotické zdivo mezi lodí a věží

Gotické zdivo mezi lodí a věží

Relikviář sv. Urbana

Relikviář sv. Urbana

GPS pozice

N 49° 38.376', E 18° 8.736'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://