česky english deutsch <<< >>>

Lidová architektura

Běliště

Běliště je největší a nejkrásnější roubená stavba v Železném Brodě. Dům postavila vrchnost patrně ve 2. polovině 17. Století. Původně byla u domu barvírna a nedaleko stála soukenická valcha. Po přestavbě v roce 1807 změnil dům svou podobu, protože se jeho funkce změnila a byla zde koželužna. Ve štítu domu se dochovalo záklopové prkno dokumentující tuto přestavbu s textem: „Léta Páně 1807 dne 6. Juny. Tento dům jest vyzdvižený s pomocí Boží a nákladem pana Jana Brožka, souseda zdejšího a mistra počestného řemesla koželužského. Mistr tesařský Jan Šída z Jesennýho. Tovaryši jeho též tam ocať." Běliště je jednou z nejzajímavějších ukázek lidového stavitelství na Železnobrodsku.

Dnes stavba slouží jako národopisná expozice Městského muzea, která je zaměřena na historii Železného Brodu a nejbližšího okolí.

Návštěvníci mohou shlédnout předměty dokumentující geologický vývoj Železnobrodska s ukázkami použití nerostů, které se na jeho území těžily – břidlice, vápence a železné rudy, instalovány jsou i archeologické nálezy z nedalekého hradu Návarova, ukázky pečetidel či kopie historických dokumentů přibližujících historický vývoj města. K vidění je stará školní třída, cechovní předměty, ševcovský koutek s verpánkem, kopyty a nezbytným potěhem.

V jedné z místností je rekonstruovaná pekařská dílna s pecí, díží a kopistem na zadělávání těsta a především s ukázkou dřevěných, bohatě řezaných perníkářských forem. Dále se návštěvník seznámí s podobou interiéru venkovské chalupy, prohlédne si předměty denní potřeby, malovaný nábytek nebo venkovský i městský sváteční oděv. Lidovou zručnost našich předků přibližují kromě exponátů i kresby lidové architektury Josefa V. Scheybala. V prostorách půdy jsou vystaveny dřevěné skříňové betlémy a modely měšťanských domů, které stávaly na železnobrodském náměstí. Jednou z oblíbených atrakcí pro návštěvníky je i funkční flašinet s 9 melodiemi, který na Bělišti dodnes často vyhrává.

Užitečné informace

Otvírací doba:

květen, červen, září:

út – ne: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

červenec – srpen:

út – ne: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

říjen – duben:

so – ne: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Jinak je návštěva možná po telefonické domluvě (tel. 483 391 149)

GPS pozice

N 50° 38.704', E 15° 15.314'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz