česky english deutsch <<< >>>

Geologické procesy

Sesuv

Gravitace na nás působí na každém kroku. Ve spojení s vodou a nepromyšlenými zásahy člověka je také příčinou událostí, které geologové popisují jako svahové pohyby. Často se užívá obecného názvu sesuv. Takové události patří vedle povodní k nejnebezpečnějším přírodním katastrofám u nás. Při největším známém sesuvu v Českém ráji se v neděli 27. června 1926 dalo do pohybu nedaleko Drábských světniček okolo 3 miliónů metrů kubických zeminy na ploše okolo 14 hektarů.

Již před jedenáctou si všimli obyvatelé zdejší osady Kavčina drobných prasklin ve zdech jejích domů a kolem poledního začaly s velkým lomozem zdi praskat pod náporem vzduté zeminy. Jelikož k sesuvu došlo ve dne nikomu z obyvatel se nic nestalo a podařilo se i zachránit některé věci z bortících se domů. Osada již po sesuvu nebyla obnovena a jedinou památkou na její existenci je velký kámen s dírou na parkovišti u silnice. Sesuv způsobily vydatné deště, při kterých napršelo až 339 mm srážek. Voda vyplnila spáry v propustných pískovcích a uvolnila vazby mezi zrny. Pískovce v této oblasti leží na málo propustných slínovcích. V nich působila voda jako mazadlo a usnadnila klouzání. A pak už přišla ke slovu ničivá gravitace. Obětí sesuvu se stalo deset domů osady Dneboh a také silnice, která spojuje Dneboh s Olšinou.

Schéma eesuvu půdy

Schéma sesuvu půdy

K sesuvu dojde tehdy, když příroda nebo člověk poruší stabilitu svahu a síly, které drží pohromadě půdu, suť nebo skály, jsou slabší než gravitace. Stačí pak zvýšený obsah vody v pórech půd, hornin a zemin, která poruší soudržnost mezi jejich pevnými součástmi. Narušení soudržnosti svahů způsobuje i střídavé zamrzání a rozmrzání. Když se pak k tomu všemu přidá odlesňování svahů, které stromy i keře svými kořeny zpevňují, je na problém zaděláno. S registrací sesuvů se u nás začalo po roce 1961. Do roku 2005 tak bylo zaznamenáno téměř sedm a půl tisíce sesuvů, z toho přes 2500 aktivních a nebezpečných. K poslednímu výzkumu sesuvů došlo díky Geoparku Český ráj. Mapování v rámci projektu Evropský geopark UNESCO, pod vedením České geologické služby, jen na listu Semily dokumentovalo 64 nebezpečných svahů, jejichž souhrnná plocha dosáhla přes 3 km2. Z průzkumů je zřejmé, že celá oblast je velmi náchylná ke vzniku sesuvů. O tom svědčí i událost pod silnící v Dolánkách u Turnova ze září 2010. Vymezení oblastí náchylných k sesouvání může přispět k levnějšímu a bezpečnějšímu rozvoji regionu.

Vznik opilého stromu

Vznik opilého stromu

Opilý les

Opilý les

GPS pozice

N 50° 31.802', E 15° 1.834'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
Skálova 71
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz