česky <<< >>>

Prachovské skály

Všetečkova vyhlídka

Na území Přírodní rezervace Příhrazské skály převažují lesy s velkým podílem přirozených lesních společenstev. K nejcennějším patří reliktní bory ve vrcholových částech skalních měst. Pozoruhodnou lokalitou je ostrůvek stepní vegetace s kavylem Ivanovým (Stipa joannis) na skalní plošině Hrada. Představuje poslední lokalitu termofytika v této části Českého ráje. Z dalších pozoruhodných teplomilných druhů zde roste na Drábských světničkách skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus). V inverzních roklích – botanicky je nejznámější Krtola – se setkáváme s bučinami s přirozenou příměsí smrku a na skalních stěnách roste vranec jedlový (Huperzia selago) a plavuň pučivá (Lycopodium annotinum).

PR Příhrazské skály je bohatá i na živočichy. Žije zde téměř 90 druhů obratlovců ,z toho 24 zvláště chráněných. Hnízdí zde výr velký (Bubo bubo) a poštolka obecná (Falco tinnunculus), Drábské světničky obývá kavka obecná (Corvus monedula). Od roku 1985 tady hnízdí krkavec velký (Corvus corax). Nepravidelně tudy protahuje lejsek malý (Ficedula parva). Velmi dobré podmínky zde nalézá vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

Pro velkou biodiverzitu jsou Příhrazské skály Evropsky významnou lokalitou. Tuto krajinu jen potřeba chránit pro další generace. Pro uchování hodnoty krajiny je třeba dodržovat pravidla chování ve zvláště chráněných území.

Soubory ke stažení

Pískovcové hodiny

6_piskovcove.avi

Popisek: Pískovcové hodiny

Velikost: 689 kB


GPS pozice

N 50° 28.053', E 15° 17.426'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz