česky english deutsch polski <<<

Štramberský kras

Zámecký vrch (498 m n.m.)

Ve starém, opuštěném stěnovém lomu na západním úbočí je odkryta několik desítek metrů mocná poloha blokové akumulace se štramberskými vápenci, vystupující v bašském souvrství. V tomto lomu se těžil vápenec již počátkem 17. století, jde tedy o nejstarší doložený lom ve Štramberku. Hlavně z tohoto lomu pochází velké množství zkamenělin, které jsou dodnes ozdobou předních evropských muzeí (např. Vídeň, Mnichov apod.). V lomu je odkryta výrazná krasová puklina se sintrovými náteky. Přes tuto stěnu procházejí horolezecké cesty dosahující nejvyšších obtížností v rámci Štramberského krasu. Na další z puklin odkrytých lomem byla objevena další jeskyně. Byla pojmenovaná Vykopaná. Při průzkumných pracích byla prohloubena až do hloubky 16 m s délkou chodby 35 m. Jedná se o krasově rozšířenou tektonickou poruchu s množstvím zaklíněných balvanů. Jeskyně je nepřístupná a díky svému charakteru velmi nebezpečná. Jihozápadní svahy s izolovanými výstupy skalek nad lomem jsou útočištěm vzácné vegetace skalních stepí. Tato lokalita, formovaná extrémními přírodními podmínkami a dlouhodobou pastvou koz, je dnes nejzachovalejší ukázkou v minulosti pro Štramberk charakteristických rostlinných společenstev. Mnohé z rostlin jež se zde vyskytují zde mají nejsevernější výskyt na Moravě (např. máčka ladní, tolice nejmenší atd.)

Amonit

Amonit

Průzkumné práce v jeskyni Vykopané

Průzkumné práce v jeskyni Vykopané

GPS pozice

N 49° 35.508', E 18° 6.955'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://