česky english deutsch polski <<< >>>

Štramberský kras

U Panny Marie (482 m n.m.)

Sloupová boží muka z roku 1861 s částečně polychromovanou pískovcovou plastikou Panny Marie je krásnou ukázkou začlenění drobné sakrální stavby do kulturní krajiny. Spolu se vzrostlou lípou poskytující stín bývala v minulosti místem odpočinku při práci na okolních polích. Jak je patrno z fotografií z dvacátých let dvacátého století byla zdejší krajina dokonale hospodářsky využita. Štramberský katastr (892 ha) neoplývá přílišným množstvím kvalitní zemědělské půdy (orné půdy je 414 ha, z čehož polovina náležela panskému velkostatku). Nejúrodnější nivní půdy v údolí Sedlničky a Bařinky patřily převážně vrchnosti. Díky tomu byli naši předkové nuceni obdělávat veškerou půdu, kterou bylo možno obdělat. Pastviny, převážně obecní, byly na výsušných chudých půdách na vápencovém podkladu, jako například na Zámeckém vrchu, na dnes již odtěženém náhorním plató Kotouče či na tzv. „Skalečce“, dnes otevřené lomy Horní a Dolní kamenárky. Pole a louky se šplhaly až téměř pod vrchol Bílé hory, kde je půda poněkud úrodnější díky snadněji zvětratelnému pískovcovému podkladu. Aby byly pozemky na prudkých svazích ochráněny před ničivými účinky eroze, zabezpečili je hospodáři důmyslným systémem teras zpevněných „na sucho“ zděnými kamennými zídkami. Po změně hospodářských poměrů v padesátých letech dvacátého století začalo docházet k postupnému upouštění od obhospodařování zemědělských teras. Část zterasovaných pozemků byla zalesněna a zbytek nevyužívaných teras postupně zpustl a díky sukcesním změnám jsou dnes zarostlé náletovými dřevinami. Lípa U Panny Marie je od roku 2006 vyhlášena jako památný strom. Jedná se o lípu srdčitou o výšce 18 m a obvodu kmene 247 cm.

Pohled na město se Skalečkou a lípou u Panny Marie po roce 1920

Pohled na město se Skalečkou a lípou u Panny Marie po roce 1920

Pastva husí na Skalečce

Pastva husí na Skalečce

GPS pozice

N 49° 35.479', E 18° 7.399'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://