česky english deutsch <<< >>>

Nové Hrady

Náměstí

Roku 1590 daroval Vilém z Rožmberka novohradským občanům pozemek pozdějšího náměstí, kolem něhož už tehdy stálo několik domů. Povrch byl tehdy hrbolatý a k jeho urovnání došlo teprve v letech 1837 – 1839. Uprostřed náměstí stála od roku 1744 kašna, kterou bylo nutno v době zmiňovaných terénních úprav zvednout a opatřit schody. Na počátku stavebního vývoje náměstí byly především domy panských úředníků a budova radnice. Vedle nich postupně vyrůstaly nové domy s obytnou částí směrem do náměstí. V zadní části bývaly stodoly či zahrady. Staletý poklidný vývoj jednotlivých domů, který kopíroval rozvoj města a život jeho obyvatel, byl silně ovlivněn požárem, který město zachvátil 7. září 1906. Oheň vznikl v dnešní Údolské ulici, odkud se rozšířil na náměstí. Bilance požáru byla tragická – úplně zničeno bylo 9 domů, částečně poškozeny byly 4 domy. Dobové fotografie jsou důkazem rozsahu požáru a také unikátní ukázkou vzhledu zápa¬dní části náměstí a domů při cestě do Údolí.

Po požáru musely být krásné štíty domů strženy, domy přestavěny nebo nejprve zbořeny a postaveny znovu do podoby, která téměř odpovídá dnešnímu stavu. Nová výstavba některých domů přinesla do města nový sloh – secesi, která je nejvíce patrna na domech v Údolské ulici.

Některé „staré“ domy dnes na náměstí chybí, stejně tak, jako v mnohých domech již nenajdeme původní majitele, řemeslníky a jejich řemesla. Je to přirozený vývoj, který s sebou nese každá doba. A tak je dnešní náměstí takové, jaké je – plné historicky cenných objektů, pěkně opravených domů i poněkud novějších staveb z poválečného období.

GPS pozice

N 48° 47.400', E 14° 46.713'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost Rožmberk o.p.s.
Olga Černá
Tel.:602 471 653
e-mail:cerna@rozmberk.org
http://www.ruze.ekomuzeum.cz