česky english deutsch polski <<< >>>

Štramberský kras

Štramberk náměstí (454 m n.m.)

Prvním písemným dokladem o Štramberku je zakládací listina ze 4. 12. 1359. V ní markrabě moravský Jan Jindřich přikazuje zpustošené podhradní město znovu postavit a dle hradu Strahllenberk nazvat. Dal město opevnit a obdařil ho olomouckým právem městským a mnoha výsadami: právem tržním, právem mílovým, právem soudním, právem hrdelním, právem várečným a šenkovním a právem cechovním. Ačkoliv byl Štramberk městem poddanským, nebyli štramberští povinni robotou. Náměstí bylo původně obklopeno dvaceti dvěma dřevěnými šenkovními domy, první zděný dům byl postaven až roku 1779. Postupně byly i ostatní domy přestavěny do dnešní podoby s barokními štíty. Uprostřed náměstí stával pivovar, studna a nezbytný pranýř, jak je patrno z dobového obrazu z roku 1730. Nad sladovnou byla roku 1721 přistavena radnice. Ta byla spolu s pivovarem zbourána 1869. Jako radní dům byla upravena budova školy při dolní bráně, do dnešní podoby byla přestavěna roku 1895. Okolo historického jádra města se do dnešních dnů dochovala většina středověkých městských hradeb v jižní části dokonce s úsekem předsunutého valu. Městské hradby jsou napojeny na hradby hradu Štramberk a v minulosti tvořily ucelený obranný systém. Tak jako na mnoha dalších místech s vápencovými výchozy ve Štramberku jsou i na svazích Zámeckého vrchu uvnitř městských hradeb drobné lomy. Vytěžený kámen sloužil pravděpodobně pro výrobu vápna pro stavbu hradu a města. Výroba vápna v polní peci byla doložena například v lokalitě „V kutě“ nad kostelem kde byly v 50. a 90. letech nalezeny pozůstatky po pálení vápna. Nejvýraznější lomová stěna uvnitř historického jádra se nachází ve dvoře hotelu Šipka.

Veduta města z roku 1727

Veduta města z roku 1727

Zakládací listina města

Zakládací listina města

GPS pozice

N 49° 35.469', E 18° 7.028'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://