česky english deutsch polski <<< >>>

Štramberský kras

Národní sad (409 m n.m.)

„Národní sad“, dnes národní přírodní památka Šipka, byl otevřen 6. 8. 1922. Byl vybudován v atmosféře vzepjatého vlastenectví krátce po založení Československa. Je koncipován jako galerie v přírodě, ve které jsou představeny ve formě bust a pamětních desek významné osobnosti českých národních dějin a kultury. 9. 1. 1960 byla na území Národního sadu vyhlášena Národní přírodní památka Šipka. Výrazné vrcholy v okolí Štramberka jsou tvořeny velmi odolnými jurskými vápenci (Kotouč, Skalky, Zámecký vrch) a bašskými pískovci (Bílá hora). Jsou součástí jednoho z karpatských příkrovů, které se při třetihorních horotvorných pohybech, nasunuly od východu na Český masív. Jeho prastarý prvohorní reliéf je zde skryt hluboko pod dnešním povrchem. Sled vrstev hornin je ve Štramberku překocen – na horninách mladších leží horniny starší. Součástí těchto vrstev je také až 400 m mocná poloha vápenců. Tyto vápence se ukládaly poblíž velkého korálového útesu asi před 140 mil. let. Po svém vzniku byly vápence tohoto korálového útesu rozrušovány na různě velké, až mnohametrové bloky, které byly sesuvy a sklouzáváním přemístěny do sedimentační pánve, kde se hromadily. Dnes je bloková struktura vápenců jen velmi nesnadno rozpoznatelná. Rozsáhlý korálový útes který se nacházel podél severní části oceánu Tethys kolem tehdejšího rovníku, byl osídlen velkým množstvím mělkovodních organismů, které jednak tvořily jeho kostru (hlavně korály a řasy), a jednak obývali jeho výhodné životní prostředí. Štramberské vápence jsou jedním z nejbohatších nalezišť svrchnojurské (tithonské) fauny ve střední Evropě. Nejnovější odhady hovoří o více než 1000 druzích zkamenělin. Nalézt zde můžeme například korály, amonity, belemity, lilijce, ježovky, zuby žraloků, ryb a mnoho dalších pozůstatků života z druhohorního mo­ře.

Zkamenělé ježovky a jejich ostny

Zkamenělé ježovky a jejich ostny

Zkamenělé knoflíkové zuby ryb Lepidotes maximus a rybí šupina

Zkamenělé knoflíkové zuby ryb Lepidotes maximus a rybí šupina

GPS pozice

N 49° 35.236', E 18° 7.292'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://