česky english deutsch polski <<< >>>

Štramberský kras

Masné krámy (446 m n.m.)

Budova tzv. Masných krámů byla postavena řeznickým cechem v roce 1822. Prostor uvnitř byl rozdělen do šesti masných krámů ve kterých prodávalo své zboží 5 členů cechu a jeden obecní nájemce. Aby nedocházelo ke sporům o výhodná místa v blízkosti vchodu místa v krámech se po čase střídala. Budova je přistavěna na vnější stranu městských hradeb. Hradební zeď je dobře patrná nad schodištěm do podkroví. V budově dnes sídlí městské informační centrum. Na opačné straně hradební zdi budova sousedí s budovou kulturního domu. Tento dům byl postaven v roce 1779 jako vůbec první zděný měšťanský dům ve Štramberku. Původně měl směrem do náměstí podloubí. V temné komoře tohoto domu prý proměňovali tajemní černokněžníci z Libotína rudu z již zaniklých dolů na zlato. Z toho prý majitel domu získal nebývalé bohatství. V zahradě vedle Masných krámů je možno vidět jednu z typických roubených studní. Balvan na nároží budovy je vystupující vápencové podloží, avšak o několik metrů níže je skalní podklad tvořen pískovci bašského souvrství. Masív Zámeckého vrchu tvoří samostatný blok oddělený od masivu Skalek a Kotouče. V zahradě jsou umístěny bloky štramberského vápence s hojnými zkamenělinami využívané při programech ekologické výchovy realizovaných střediskem ekologické výchovy Hájenka.

Fosilní krunýř kraba

Fosilní krunýř kraba

Žraločí zuby ze štramberských vápenců

Žraločí zuby ze štramberských vápenců

GPS pozice

N 49° 35.464', E 18° 7.066'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://