česky english deutsch polski <<< >>>

Štramberský kras

Lom na Horečkách (402 m n.m.)

Lom na Horečkách byl v minulosti známý jako Barabášův lom či lom Vítkovického těžařstva. Pozemky v této lokalitě byly zakoupeny obcí od Tereziánské akademie ve Vídni v roce 1870 za účelem zřízení kamenolomu. V roce 1887 začal být kámen z lomu zpracováván na vápno ve vápenkách u dnešního nádraží. Pec zde byla vybudována Adolfem Raškou. Posléze lom a vápenky patřily firmě pánů Knauera a Barabáše, kteří vybudovali pro zpracovávání kamene z lomu další vápenky. V 60. letech 20. století byl prakticky propojen s lomem Kotouč a dnes je součástí dobývacího prostoru Štramberk I. – Kotouč. Těžba v této části dobývacího prostoru byla ukončena v 70. letech. V roce 1979 bylo v této lokalitě vybudováno pracoviště Vědeckovýzkumného uhelného ústavu v Ostravě – Radvanicích. Jsou zde vyraženy tři pokusné štoly sloužící k výzkumu bezpečnosti trhacích prací. Jsou zde testovány například odolnosti různých zařízení či stavebních konstrukcí vůči výbuchům. Jedná se o ojedinělé pracoviště svého druhu ve střední Evropě. Součástí dnů otevřených dveří pořádaných výzkumným ústavem při různých příležitostech bývají zaměstnanci ústavu demonstrovány exploze různých „běžných“ látek, například mouky či uhelného prachu. Návštěvníci si tak mohou na vlastní kůži zažít nebezpečnost některých průmyslových provozů.

Demonstrace exploze mouky při dnech otevřených dveří

Demonstrace exploze mouky při dnech otevřených dveří

Vrtací tyč uvízlá ve stropu štoly

Vrtací tyč uvízlá ve stropu štoly

GPS pozice

N 49° 35.148', E 18° 7.449'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://