česky english deutsch polski <<< >>>

Štramberský kras

Kotouč (472 m n.m.)

Mimořádné podmínky Kotouče s jeho nepřístupnými skalními srázy a blízkost Moravské brány, kterou procházely obchodní trasy již od pravěku, lákaly lidi k osídlení. Poprvé byl Kotouč osídlen během teplejších období poslední doby ledové. Kotouč tehdy obývali paleolitičtí lovci – neandrtálci, kteří byli vystřídání člověkem dnešního typu. Stopy zde zanechali i první zemědělci v mladší době kamenné. Z následujícího období – eneolitu pochází nález stříbrné puklice, nejstaršího stříbrného předmětu na našem území, dvou vzácných měděných klínovitých sekyrek a měděného pektorálu. Ojedinělé nálezy pocházejí i z následujících období – starší a střední doby bronzové. Četné jsou nálezy z pozdní doby bronzové, kdy vzniklo na Kotouči hradisko kultury lužických popelnicových polí opevněné mohutným valem. Osídlení pokračovalo doby železné. Hradiště bylo výrobním a kulturním centrem oblasti a zaniklo na přelomu 6. a 5. st. př. n. l. v neklidné době skýtských nájezdů. Kotouč byl v období okolo přelomu letopočtu na krátký čas znovu osídlen nositeli půchovské kultury. Až do kolonizace ve 13. st. patřilo okolí Štramberka k lesnatým pohraničním oblastem, takzvanému pohraničnímu hvozdu. Pohraničním hvozdem probíhaly obchodní stezky a využíván byl jen omezeně zejména uhlíři, brtníky a lovci.

Kotouč

Kotouč

Val kotouč

Val kotouč

GPS pozice

N 49° 35.090', E 18° 7.088'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://