česky english deutsch polski <<< >>>

Štramberský kras

Jurův kámen (495 m n.m.)

Jurův kámen je 3 – 10 m vysoká skalní stěna na geologickém rozhraní štramberských vápenců a bašských pískovců. V geologické minulosti zde došlo k k vypreparování vápencové stěny odnosem méně odolných pískovců. Skalní stěna je jediným významným výchozem vápenců v oblasti, který nebyl v historii dotčen těžbou a má tudíž přírodní reliéf. Ve stěně jsou vyvinuty drobné krasové dutiny, tzv. abri. Na utváření těchto jeskyněk a skalních převisů se podílelo hlavně mechanické zvětrávání. Modelace rozpouštěním vápenců vodou se podílela jen na utváření detailů. Největší z těchto krasových útvarů je Jurova jeskyně nacházející se ve svahu nad bustou Františka Palackého. Je 5 m dlouhá, 3 m široká a 3 m vysoká. Ve výklenku zakončujícím tuto jeskyňku lze najít i drobnou sintrovou výzdobu ve formě výrůstků a bílých tvarohovitých povlaků tz. „nickamínku“ – měkké hmoty tvořené mikrokrystalickým kalcitem a vodou. Hrádek v prostoru okolo pomníku Bedřicha Smetany na Jurově kameni pochází z konce 13. st. až 1. pol. 14 st. Osada v okolí studánky Míru se následně přesunula do prostoru nově vzniklého města a hradu Štramberk. Roku 1956 byl pod již neexistující Panskou vyhlídkou nalezen velký sklad bronzových předmětů. Takovéto bronzové poklady, ale i jednotlivé předměty, byly v minulosti na Kotouči nalézány často již od 17. st. Jen od konce 19. st. zde bylo nalezeno pět depotů jehlic, sekyrek, srpů, spon, náramků a dalších předmětů svědčících o významu a bohatství zdejšího hradiště. V již odtěžené jeskyni Čertová díra byla objevena r. 1886 Karlem Maškou pozůstatky pěnězokazecké dílna z 2. pol. 15. st.

Korouč rekonstrukce osídlení

Korouč rekonstrukce osídlení

Výběr z bronzů

Výběr z bronzů

GPS pozice

N 49° 35.127', E 18° 7.047'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://