česky english deutsch polski <<< >>>

Štramberský kras

Jeskyně pouťová (425 m n.m.)

Jeskyně Pouťová byla znovuobjevena 1. 5. 1999 v době štramberské pouti. Nachází se na dně opuštěného lomu Dolní Kamenárky (dříve též Obecní lom). K jejímu znovuobjevení došlo po odtěžení novodobých navážek slévárenských písků a škváry v souvislosti s budováním botanické zahrady a arboreta. Doposud prozkoumaná část jeskyně je tvořena propasťovitou šachtou o půdorysu cca 4×2 m a průměrném sklonu 52°. Je založena na výrazné tektonické poruše v jurských vápencích procházející lomovou stěnou i dnem lomu. Poprvé byla jeskyně objevena při těžbě v Obecním lomu v roce 1896. Do jeskyně nejdále vnikli Oldřich Hrstka a Ferdinand Sopuch z č.p. 396 na Hraničkách. Údajně sestoupili na tehdejší dno v hloubce 50 m a zanechali zde karbidku. Poté byla z bezpečnostních důvodů v krátkém čase na příkaz vedoucího lomu zasypána. Jeskyně byla připomínána ještě v Hornickém kalendáři z let 1901 a 1903. Až do hloubky 26 metrů byla jeskyně novodobě zasypána sutí z lomu. Pod tímto zásypem se již nacházely jíly a glaciální písky které se do jeskyně dostaly v souvislosti s posledním zaledněním. Do dnešní doby byla jeskyně prokopána do hloubky 55 metrů. Objevné práce jsou silně komplikovány téměř celoroční přítomností vody v jeskyni. Ve vlhkých částech roku je v jeskyni až 20 m vody. Cílem průzkumných prací je dostat se do předpokládaného systému horizontálních chodeb, které se podle geologického vrtu v těsné blízkosti jeskyně nacházejí v hloubce cca 80 metrů a komunikují s vývěrem vod cca 1 km jižně od jeskyně.

Stav při znovuobjevení jeskyně v roce 1999

Stav při znovuobjevení jeskyně v roce 1999

Obr. 2 Průzkumné práce v jeskyni

Obr. 2 Průzkumné práce v jeskyni

GPS pozice

N 49° 35.288', E 18° 7.484'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://