česky english deutsch polski <<< >>>

Štramberský kras

Botanická zahrada a arboretum (422 m n.m.)

Botanická zahrada a arboretum začala vznikat v roce 1996 na místě vápencového lomu „Dolní kamenárka“ a v jeho blízkém okolí na ploše téměř 10 ha. Lom byl v provozu od roku 1860 do dvacátých let 20. století. Před zahájením stavebních prací sloužila plocha dna lomu jako fotbalové hřiště. Prvním krokem při realizaci záměru bylo odstranění navážek a skládek komunálního odpadu, na odhaleném původním dnu se započalo v roce 1998 s prvními výsadbami rostlin. V zadní části dna lomu se nachází několik jezírek s max. hloubkou 2,5 m; v době sucha klesá hladina o 10 – 20 cm. Každé jezírko má svůj zdroj vody a také je napájeno z průsaků ze stěn. Vznikl zde unikátní vápencový mokřad bohatý na vodní a mokřadní rostliny např. vachtu, plavín, stulík, orobinec, vrbovku či kriticky ohrožený keř židoviník německý. Část lomových stěn o výšce 15 – 35 m slouží již od r. 1934 jako cvičné stěny pro horolezce. V lomu jsou těžbou odkryty blokové akumulace štramberských vápenců. V některých místech, např. u vchodu do jeskyně Pouťová, jsou tyto vápence velmi bohaté na různé zkamenělé organismy. V severovýchodní stěně je nepřehlédnutelné skluzové těleso černošedých jílovců s bloky šedých jílovitých vápenců a rezavě hnědých glaukonitických pískovců křídového stáří. V tomto tělese je možno nalézt velké množství drobných zkamenělin (články lilijců, ostny a destičky ježovek, žraločí zuby, schránky ramenonožců, části kolonií mechovek, schránky mlžů, rostra belemnitů).

Zkameněliny z plaňavských vrstev – ostny ježovek

Zkameněliny z plaňavských vrstev – ostny ježovek

Zkameněliny z plaňavských vrstev – články lilijiců Pentacrinus

Zkameněliny z plaňavských vrstev – články lilijiců Pentacrinus

GPS pozice

N 49° 35.328', E 18° 7.660'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://