česky english deutsch polski >>>

Štramberský kras

Bílá hora (557 m n.m.)

Bílá hora je budována horninami bašského souvrství. V lomech severozápadně od vrcholu jsou tyto horniny odkryty v tzv. pánevním vývoji. Jsou to zpravidla několik decimetrů mocné sledy šedých jílovitých vápenců až vápnitých jílovců a zelenošedých až zelených jílovců, které se mnohonásobně opakují. Horniny tohoto typu se usazovaly na mořském dně z hustých suspenzí plavenin ve vodě (tzv. turbiditních proudů), které občas, např. při velkých bouřích vznikaly v mělkovodních částech sedimentační pánve a pak vlastní vahou stékaly po pánevním svahu do hlubších částí, kde se rozprostíraly po dně. V takto usazených vrstvách naspodu vystupují pískovce, které se do nadloží postupně zjemňují a přecházejí do jílovců. V mezidobí mezi jednotlivými proudy vznikaly tzv. pelagické a hemipelagické uloženiny (velmi jemné jíly), jejichž jednotlivé části se velmi zvolna usazovaly z vodního sloupce. V popisovaném odkryvu k těmto horninám patří několikamilimetrové polohy jemných jílovců zelených barev v bezprostředním podloží vrstev vápenců. V sedimentech můžeme nalézt tzv. bioglyfy – stopy po lezení nebo požírání sedimentů volně lezoucími červy. Úpatní uloženiny Rudého a pánevní uloženiny kamenárek se původně tvořily v sedimentační pánvi na různých, od sebe vzdálených místech. Do bezprostředního sousedství se dostaly při tektonických pohybech. Díky své snadné těžitelnosti a deskovité odlučnosti byly tyto pískovce hojně využívány jako stavební materiál ještě do 50. let 20. století. Na vrcholu Bílé hory stojí od roku 2000 telekomu­nikační věž s rozhlednou. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 26 metrů celá věž včetně anténních nosičů měří 43 m.

Bašské vrstvy v Najvarově kamenárce

Bašské vrstvy v Najvarově kamenárce

Pohled na Bílou horu okolo roku 1910

Pohled na Bílou horu okolo roku 1910

GPS pozice

N 49° 35.638', E 18° 7.561'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://