česky english deutsch <<< >>>

Hrady na skalách

Pařez

Zbytky středověkého skalního hradu se nacházejí na severozápadním okraji Prachovských skal (3 km jihozápadně od Libuně). Zřícenina hradu Pařez stojí na skále připomínající vykotlaný pařez. Tak přišel ke svému jménu.

Hrad Pařez založili nejpozději koncem 14. století páni z Pařezu, kteří zde měli své sídlo. V roce 1403 držel hrad Jan z Pařezu. Další zpráva o Pařezu je z roku 1430, kdy byl majetkem Ctibora z Pařezu. Již tehdy však byl hrad zříceninou. S největší pravděpodobností zanikl za husitských válek. Do dnešních dob se z hradu zachovaly kusy zdiva a do skály vytesané místnosti.

Pařez byl osídlen i před založením hradu. To dokazují laténské artefakty (asi 5. století př. n. l.) objevené před rokem 1932. Byly nalezeny skleněné korálky, mince, keramika a spona. V letech 1941 a 1942, při vyklízení zříceniny, bylo nalezeno keramické chrastítko a soubor železných předmětů. Z pozdějších dob byly objeveny pražské groše Václava IV.

Oprava zdiva hradu

Oprava zdiva hradu

Skalní útvary v okolí hradu jsou založené v běložlutých až bělošedých hrubozrnných kaolinitických pískovcích. Tyto pískovce nejsou příliš odolné, proto dochází k rozpadání ve větší míře než u jiných typů pískovců. Jde o svrchní část teplického souvrství (svrchní turon až coniak) české křídové pánve. Svrchní polohy jsou tvořeny slepencovými polohami březenského souvrství. Na pískovcových blocích, věžích, a jiných útvarech, vyniká nápadná skulptace skalních stěn, vzniklá kombinací mechanického a chemického zvětrávání pískovců. Různě velké římsovité, mřížkovité či voštinové útvary jsou pro zdejší skalní město velmi charakteristické. Lze zde najít i menší skalní brány, na více místech skalní okna. Podél puklin proniklo v miocénu čedičové magma a utuhlo v podobě žil východo-západního směru.. Zvláště v okolí těchto vulkanitů se setkáme s partiemi železitého pískovce tvaru trubic, které jsou typické pro okolí hradu Pařez. Možné jsou nálezy jader schránek mlže druhu Inoceramus inconstans. Ve zdejší lokalitě se v pískovci nacházejí i jádra schránek dalších mlžů.

Skalní brána

Skalní brána

Voštiny

Voštiny

GPS pozice

N 50° 28.639', E 15° 16.595'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz