česky english deutsch <<< >>>

Hrady na skalách

Bradlec

Hrad Bradlec tvoří ze všech stran dobře viditelnou dominantu, která. představuje erozní relikt struskového kužele s kompaktní přívodní dráhou. Čedič tvořící kompaktní žílu má nepravidelně sloupcovitý až balvanitý rozpad. Vzorek žilného bazanitu má černošedou barvu, celistvou stavbu, vyskytují se v něm drobné vyrostlice olivínu a klinopyroxenu a malé úlomky kontaktně změněných sedimentů. Lom na svahu odkrývá kompaktní olivinický nefelinit s dobře vyvinutou sloupcovitou odlučností. Tvar skály tzv. bradlo dal jméno i vrchu a hradu.

Možná podoba hradu

(1) ochranný val, (2) příkop, (3) pohled ze spodní části hradu a na menší věž a hradby, (4) zbytky velké věže (5) skalní výchoz (6) menší věž.

Hrad byl založen koncem 13. století nebo začátkem 14. století. Hrad byl tvořen horním hradem s velkou a malou věží. V přízemí byly sklepy a nad nimi pravděpodobně dvě patra na dřevěných trámech. Hrad byl ze tří stran chráněn přírodním opevněním. Na jihu byly valy a příkopy. Cesta vedla od západu a pokračovala podél jižní hradební zdi vstupovala do předhradí.Prvním písemně doloženým majitelem byl Havel Ryba z Bradlce. Dalším majitelem byl Markvart z Jíkve v roce 1325. Ve druhé polovině 14. století byl majitelem panství Půta z Turnova. Ten dostal hrad patrně od Karla IV. Do roku 1420 je majitelem Pavlík z Jenštejna. Za majitele Vaňka z Jenštejna obsadilo hrad královo vojsko. Václav IV. věnoval Bradlec královně. V roce 1421 dobyl hrad Čeněk z Vartenberka, který byl přívržencem kalicha. Po smrti královny Žofie věnoval v roce 1425 král Zikmund hrad Hynku Krušinovi z Lichtenburka. Do roku 1437 byl však hrad obsazen Mikulášem z Valdštejna. Po roce 1450 patřil hrad Vilému z Mečkova a jeho potomkům. Na konci 15. století se vystřídali na hradě Zděnek Loučenský z Kopidlna, Bohuslav Litovský ze Svinař a Vilém Zub z Landštejna. Na začátku 16. století již patřil Bradlec Valdštejnům. První byl Jan z Valdštejna na Staré a Štěpanicích. V roce 1538 prodal jeho syn majetek městu Jičínu. Tehdejší majitel panství Mikuláš Trčka z Lípy hrad koupil sám a jeho syn Vilém Trčka z Lípy připojil ho ke kumburskému panství. V roce 1608, kdy Jan Trčka z Lípy prodal panství, byl hrad Bradlec uváděn jako opuštěný. V současnosti je hrad, který leží nedaleko zeleně a modře značené cesty, zajímavým cílem výletů.

Hradní brána

GPS pozice

N 50° 29.348', E 15° 24.962'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz