česky english deutsch <<< >>>

Besedické skály

Zvětrávání

Rozsáhlé výchoz Besedických skal patří mezi oblast výjimečné krajinářské hodnoty mají hluboký vliv na utváření krajiny. Zvětrávání se střídajících se tvrdých a měkké vrstev vytvořilo velmi výrazný terasovitý charakter řady svahů. Pískovce jsou ve srovnání měkčími a nepropustnými jílovci obvykle odolné proti erozi. Tvrdé vrstvy se tak často projevují prudšími svahy a skalami. Jaký typ zvětrávání převládá závisí na klimatu a složení horniny. Chemické zvětrávání útočí na rozpustné části skal zejména ve vlhčím podnebí. Hlavními destrukčními činiteli jsou dešťová voda a v ní obsažené látky. Fyzikální zvětrávání ničí horniny, ale ponechává jejích chemické složení nezměněné. Fyzikální zvětrávání je aktivní hlavně v suchém a chladném klimatu. Hlavními činiteli jsou velké výkyvy teploty, sucho, mráz, krystalizující soli a působení rostlin.

Tvarem fyzikálního zvětrávání je např. skalní okno

Tvarem fyzikálního zvětrávání je např. skalní okno

Organické zvětrávání zahrnuje organické kyseliny produkované organismy jako jsou bakterie, lišejníky, mechy. Odprýskávání (exfoliace) vzniká na intenzivně vyhřívané povrchu skal, který se rozpíná více než chladná hornina pod ní. Po odnesení hornin nadloží dochází k uvolnění tlaku v podložních horninách. Následné roztažení horniny vytváří zakřivené tvary lomných ploch horniny ve tvaru skořápky. Zvětrávání pískovce zvýrazňuje horizontální vrstvy a vertikální trhliny v pískovcové hmotě.

Zvětrávání podmiňuje vrstevnatost

Zvětrávání podmiňuje vrstevnatost

GPS pozice

N 50° 37.729', E 15° 11.956'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz