česky english deutsch >>>

Besedické skály

Pískovec

Sedimentárních horniny tvoří jen pět procent zemské kůry, ale pokrývají většinu mořského dna a tři čtvrtiny souší Hlavními složkami sedimentů jsou úlomky hornin,křemen,živce a jílové minerály. Velikost těchto částic se pohybuje od mikroskopických zrn po balvany.

V pískovcových lze nalézt kameny různých velikostí

V pískovcových lze nalézt kameny různých velikostí

Vedle úlomkovitých sedimentů, vznikají další usazené horniny, jako např. karbonáty z chemickými reakcemi nebo z pozůstatků živých organismů. Usazování sedimentů je v podstatě vodorovné a vytváří vrstvy,které jsou na vzájem od sebe oddělené vrstevními plochami. Vrstvy se zvlněním odhalí prastaré proudy. Gradační zvrstvení se vzrůstající nebo klesající zrnitostí ve svislém směru může dokládat turbiditní proudy, kdy usazenině bohatá na vodu se posouvala po kontinentálním svahu. Křížové zvrstvení se zrnky písku uloženými pod různými úhly mezi dvěma rovinami, lůžkoviny,zaz­namenalo podvodní duny nebo čeřiny. Procesy usazenin v pevnou horninu, se označují jako diageneze. Pískovec je sedimentární hornina složené hlavně ze zrna minerálů nebo úlomků hornin velikosti písku. Většina pískovců je složena z křemene nebo vzácněji živec.

Detail pískovce

Detail pískovce

Vzhledem k tvrdosti jednotlivých zrn, rovnoměrností zrnitosti a drobivost jejich struktura, některé druhy pískovce jsou výborné materiály k výrobě brusů pro ostření nožů i broušení skla a kamenů. Pískovec vzniká ve dvou hlavních fázích. Při první se v důsledku sedimentace, a z vody řekách, jezerech a mořích nebo ze vzduchu na hromadí vrstva písku. Z písku vzniká pískovec tlakem nadložních vrstev, čimž se zrna spojují a mezery zmenšují a vyplňují tmelem. Mezi nejčastější tmely patří křemen a kalcit.

Erozí pískovce vznikají zajímavé tvary

Erozí pískovce vznikají zajímavé tvary

GPS pozice

N 50° 37.938', E 15° 12.296'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz