česky english deutsch <<< >>>

Besedické skály

Chléviště

Skalní bludiště tvoří měkký pískovec. Počátek vzniku spadá do období svrchního turonu (část druhohor). V tomto období byla česká pánev zaplavena křídovým mořem. Na jeho dně se tvořila silná vrstva sedimentů. Po opadnutí mořských vod se vytvořila tzv. Česká křídová tabule. V třetihorách během Alpínského vrásnění byl vývoj Maloskalska ovlivněn blízkým Lužickým zlomem. Chléviště je součástí chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Název „Chléviště“ vznikl podle toho, že sem za dob válečných nájezdů vesničané ukrývali svůj dobytek, aby jej ochránili před procházejícími vojsky. První zastávkou je Kinského vyhlídka. Nazvaná podle Františka Kinského, jednatele okrašlovacího spolku, budovatele stezky a hostinského na chatě U Kalicha. Cestou k další vyhlídce Kde domov můj si povšimněte skalního útvaru nazvaného Želva, Lední medvěd a Hroch. Za jeskyní Matěje Krocínovského, kazatele, který byl za svou víru pronásledován a popraven, se ocitnete u Hořákovy a Husníkovy vyhlídky, které patří k nejkrásnějším na Maloskalsku. Je z nich neopakovatelný výhled do údolí Jizery, na Vranovský hřeben, Kopaninu, Ještěd, Ralsko, Velký a Malý Bezděz či Drábské světničky. Úsek uzavírá sluj Václava Sádovského. Ten býval za Třicetileté války švédským rytmistrem. A v té to jeskyni schoval svůj poklad. Tento ztracený a znovu nalezený poklad je nyní uschován v turnovském muzeu Českého ráje. Než se dostanete do skalního bludiště Kalich, minete skupinku skal Ve Vrátkách.

GPS pozice

N 50° 37.839', E 15° 11.973'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz