česky english deutsch <<< >>>

Besedické skály

Besedické skály

Besedické skály leží nad levým břehem řeky Jizery, nedaleko obce Besedice, v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Dělí se na dvě části na skalní bludiště Kalich a na Chléviště. Skalami vede naučná stezka, která seznamuje turisty s nejvýznamněj­šími místy.

Značení původní stezky

Členitá oblast Kalicha je pojmenovaná podle zákoutí se skalním oltářem, vytesaným kalichem a letopočtem 1638. Z obce Michovka jsou dostupné jižní výběžky pískovcových skal s pozůstatky středověkého hradu Zbirohy se stejnojmenným skalním bludištěm. Skalnaté okraje západního svahu Sokola, zvané Chléviště, se vyznačují ještě větší členitostí. Stezka se proplétá úzkými soutěskami a pověstmi opředenými skrýšemi, jako např. Jeskyně Matěje Krocinovského a Skála exulanta Václava Sadovského ze Sloupna. Četné vyhlídky nabízejí úchvatný pohled přes údolí Jizery do širokého okolí Malé Skály. Nedaleko Husníkovy vyhlídky je skalní hřib se šestimetrovou hlavou. Skalní útvary s oblými a členitými bloky v severní části Chléviště jsou vychýlené vlivem gravitace. Některé bloky se zcela zřítily nebo zaklínily ve skalních rozsedlinách. Lidská obrazotvornost tu objevila kamennou Želvu, Ledního medvěda, Hrocha a další pitoreskní útvary. Spodní část svahu Sokola směrem k řece Jizeře je tvořena souborem svrchnokřídových usazenin. Na úbočí Sokola vznikly různé rozsedliny a svahové sesuvy. Část území pokrytá původním porostem je chráněna v přírodní rezervaci Bučiny u Rakous.

Pohled na vrcholovou partii Besedických skal

Chodba skalního bludiště

GPS pozice

N 50° 37.854', E 15° 12.019'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz