česky english deutsch <<<

Voda v geoparku

Žehrovka

Řeka Žehrovka je významným tokem Českého ráje. Pramení u Zajakur poblíž Sobotky. Kromě pramene a ústí do Jizeru u Březiny nad Jizerou leží tato více než 30 km dlouhá řeka na území geoparku Český ráj. Na svém středním toku se zařezala do druhohorních pískovců, které na okraji jejího údolí vytvořily skály. Rybníky byly založeny v příznivých hydrogeologických podmínkách údolí Žehrovky na velmi slabě propustném podloží z vápnitých jílovců a slínovců turonského stáří. Nejznámějšími jsou Dolský rybník, Semínský rybník a na konci toku ryník Žabakor. Díky cenným přírodním a kulturním krajinám je na toku Žehrovky vyhlášena Přírodní památka Údolí Žehrovky a Přírodní rezervace Podtrosecká údolí.

Díky vydatnosti toku, byly kolem řeky stavěny mlýny. Nejstarším z nich je nebákovský mlýn, zvaný Vikův, podle majitele z roku 1935. Byl postaven v polovině 15. století. Dnešní podoba je ovšem z 1. poloviny 18. století. Stavba mlýna je přimknutá ke skalní stěně. Dalším mlýnem na řece je Podsemínský mlýn, jehož okolí bylo využito při natáčení filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Dalšími mlýny jsou Pleskotský mlýn (založen roku 1754 mlynářem Tomášem Roudným), Podvyskeřský mlýn u Vyskře (z poloviny 16. století) postavený na místě ještě staršího dřevěného mlýna. Velkého rozkvětu se dočkal počátkem první světové války. V té době byl mlýn zmoderznizován. Byla vystavena pila a začala se zde vyrábět elektřina. V roce 1943 byla mlýnská kola vyměněna za Francisovu turbínu.

Žehrovský les

GPS pozice

N 50° 30.855', E 15° 10.077'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz