česky english deutsch <<< >>>

Voda v geoparku

Vazovecký potok

Vazovecký potok pramení na západě Kaškovic u obce Jenišovice. Jeho tok dlouhý 5,2 km se prořezává horninami jizerského a teplického souvrství ze středního a svrchního turonu (období křídy). Jizerské souvrství je tvořeno přes 100 m mocným sledem slínovců, vápnitých pískovců, místy až křemitých vápenců.

Území je tvořeno k jihu se mírně uklánějící plošinou, která je přehloubena několik desítek metrů hlubokými kaňonovitými údolími Vazoveckého potoka a jeho přítoků. Povrch plošiny zhruba odpovídá šikmo ukloněné svrchní hranici jizerského souvrství. Nad tuto plošinu se místy vypínají denudační relikty kvádrových pískovců teplického souvrství.

Krasový systém se zde vytvořil díky tomu, že nadloží jizerského souvrství je tvořeno nepropustnými 10 metrů mocnými vápnitými jíly, které tvoří izolátor a neporpustí vodu z vrchního teplického souvrství. V poruchách jílů má voda možnost proniknout níže a v těchto místech se vytváří krasové jevy tzv. ponory Místa, kde se vodní tok zanořuje podzem.

Vazovecký potok poskytoval zdroj síly hned několika vodním dílům. Tento malý tok poháněl Lejskovu brusírnu s domácí elektrárnou ve Slapech a pak ještě celkem čtyři mlýny. Nejznámějším z nich byl mlýn při jeho ústí do Jizery v Dolánkách u Turnova, který se nazývá Ábelův mlýn (čp. 7), který stojí před Vámi. Přestal svému účelu sloužit v 50. letech 19. století při budování liberecko-pardubické trati Jihoseveroněmecké spojovací dráhy (SNDVB; Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn), jež si vynutila regulaci toku potoka, který už nemohl pohánět mlýnské kolo Ábelova mlýna. Nyní je budova mlýna přestavována na obytný dům.

GPS pozice

N 50° 36.181', E 15° 10.203'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz