česky english deutsch <<< >>>

Voda v geoparku

Klenice

Říčka Klenice pramení v Libošovicích v nadmořské výšce 295 m n. m. Ústí do Jizery v Mladé Boleslavi v 203 m n. m. Její tok je dlouhý 27,7 km. Už tyto údaje ukazují, že její tok bude klidný bez většího převýšení. Klenice protéká Prokopským údolím k radu Kost, kde téká do skalnatého údolí přírodní rezervace Údolí Plakánek. V údolí napájí Pilský rybník (též Obora). Dalšími rybníky, které jsou závislé na vodě z Klenice jsou Bílý rybník u hradu Kost, dále soustava rybníků u Dolního Bousova (Komorník, Buškovský, Šlejferna a největší je Červenský).

Klenice tvoří kaňonovitá údolí. Po obou stranách údolí vystupují pískovcové výchozy. Dominantní texturou jsou klinoformy ukloněné k jihojihozápdu pod úhlem 0 – 10 °, které odpovídají postupujícímu čelu podvodní delty, která se zde vyskytovala v druhohorách. V nadloží hlavního pískového tělesa dochází v nejvyšší části skal k rychlému střídání různých litologií včetně polohy prachovcovitého pískovce a prachovce. Tento úsek představuje přechod do rohateckých vrstev. Ještě výše, na plošinách podél údolí jsou zachovány i mladší slínovce a vápnité jílovce březenského souvrství. Díky nim se na hranách údolí vytvářejí četná pěnovcová tělesa, která v současnosti rychle narůstají. Pěnovec je obdobou travertinu. Rozdíl je ten, že travertin vzniká z minerálních pramenů, kdež to pěnovec vzniká ve vodních tocích, které jsou obohacené uhličitanem vápenatým.

GPS pozice

N 50° 29.420', E 15° 8.211'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz