česky english deutsch <<< >>>

Voda v geoparku

Jordánka

Potok Jordánka, vlévající se do Žehrovky, pramení severně od Vidláku. Na jeho toku dlouhém 4,6 km je několik rybníků. Nejznámějšími jsou Vidlák, Krčák a Věžák. Podmínky pro založení rybníků jsou dány především geologicky. V dolní části údolí Jordánky, i v části údolí Žehuňky, byly křemenné pískovce erodovány až na podložní nepropustných slínovců, které fungují jako vodonosný horizont. V těchto místech je řada vrstevních pramenů, které jsou však blízko obvyklé pozici pramenů údolních, které dodávají společně s tokem vodu rybníkům. Reliéf v oblastech přilehlých k toku Jordánky je složitý, s několika početnějšími skupinami skalních věží v ostrožných či vrcholových partiích dílčích vyvýšenin. Boční údolí mohou být zakončena skalními stupni s příležitostnými nebo trvalými vodopády. Ve skalních defilé těsně nad nivou údolí převládají skalní stěny o výšce 20–30 m začínající již úrovní nivy nebo výše ve svazích v místech větších akumulací písečných osypů. Zejména v okolí rybníků Vidláku, Věžáku a Hrudky je zhruba stovka skalních věží v menších skupinách. Jordánka z velké části protéká přírodní rezervací Podtrosecká údolí. Výrazným prvkem rezervace jsou vlhké nivy o šířce zpravidla do 200 m, tvořené holocenními písčitými splachy, na kterých se nalézají již zmíněné rybníky. Jedná se o nejrozáhlejší oblast mokřadních biotopů v Českém ráji. Vyskytují se zde desítky druhů rostlin, osmnáct z nich je zvláště chráněno. Je to například suchopýr štíhlý, rosnatka okrouhlolistá, pryskyřník velký. Žije tu i mnoho druhů ptáků, obratlovců, plazů a obojživelníků. Například ledňáček říční, skorec vodní nebo rak říční, škeble rybničná nebo čolek horský.

GPS pozice

N 50° 31.349', E 15° 12.602'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz